Gas Natural Fenosa renova la seva presència en l'índex de sostenibilitat FTSE4Good per tretzè any consecutiu

Data
19-09-2014
Categoria
Notícia corporativa
Tema

La companyia energètica forma part de la sèrie d'índexs de sostenibilitat FTSE4Good des de la seva creació el 2001.

Gas Natural Fenosa ha estat inclosa, per tretzè any consecutiu, en la sèrie d'índexs de sostenibilitat FTSE4Good després d'una nova avaluació semestral efectuada per aquesta eina adreçada a inversors socialment responsables.

Els criteris d'inclusió en FTSE4Good valoren aspectes àmpliament reconeguts com a bones pràctiques en matèria de sostenibilitat i són revisats periòdicament de manera que mantenir el seu compliment exigeix un compromís de millora constant per part de les companyies que constitueixen l'índex.

L'índex valora, per a cadascun dels assumptes de responsabilitat corporativa, aspectes com disposar d'una política pública, un sistema de gestió amb indicadors que en mesurin l'acompliment o tenir en compte la participació dels grups d'interès en els assumptes de més rellevància.

FTSE4Good és un índex per a inversors que busquen companyies que compleixin estàndards responsables globalment reconeguts i contribueix al desenvolupament de la responsabilitat corporativa a escala mundial.

Responsabilitat corporativa reconeguda

La inclusió de Gas Natural Fenosa en la sèrie d'índexs FTSE4Good se suma al reconeixement obtingut recentment per la companyia, ja que és valorada com a líder del sector de distribució de gas per l'índex mundial d'inversió socialment responsable, Dow Jones Sustainability Index (DJSI World).


Barcelona, 19 de setembre de 2014.