La Fundació Gas Natural Fenosa analitza, a Santiago de Compostel·la, les noves tecnologies d'emmagatzematge d'electricitat

Data
23-10-2014
Categoria
Notícia corporativa
Tema

Al seminari, organitzat amb la col·laboració de la Xunta de Galicia, diferents experts han analitzat el repte d'emmagatzemar electricitat i les barreres tècniques i econòmiques que cal superar per aconseguir un emmagatzematge viable.

  • La Fundació Gas Natural Fenosa ha presentat una publicació que descriu les diferents tecnologies d'emmagatzematge d'electricitat que s'estan desenvolupant al món.
  • Gas Natural Fenosa promou, a través de la seva Fundació, la promoció de la informació, la formació i la sensibilització de la societat en la millora de l'eficiència energètica i la innovació tecnològica en l'àmbit de l'energia.

El conseller d'Economia i Indústria de la Xunta de Galícia, Francisco José Conde, i el director general de la Fundació Gas Natural Fenosa, Martí Solà, han clausurat avui, a Santiago de Compostel·la, el seminari "L'emmagatzematge de l'electricitat", que ha analitzat les diferents tecnologies d'emmagatzematge d'electricitat i les barreres tecnològiques i econòmiques que cal superar per aconseguir un emmagatzematge eficient i viable. La inauguració de la jornada ha disposat de la participació del director general d'Energia i Mines de la Xunta de Galicia, Angel Bernardo.

Durant la jornada, la Fundació Gas Natural Fenosa ha presentat el llibre L'emmagatzematge de l'electricitat, del director de l'Àrea de Materials per a l'Energia de l'Institut per a la Recerca sobre Energia de Catalunya (IREC) i catedràtic de la Universitat de Barcelona, Joan Ramón Morante. El llibre, encarregat i editat per la Fundació Gas Natural Fenosa, descriu els diferents sistemes d'emmagatzematge que s'estan desenvolupant i l'impacte decisiu en el desenvolupament eficient i competitiu de les xarxes elèctriques intel·ligents, del vehicle elèctric i de les energies renovables.

El sotsdirector de la Unitat d'Hidràuliques de Gas Natural Fenosa, David Alejandro, ha explicat que les centrals hidràuliques reversibles són actualment l'únic sistema d'emmagatzematge efectiu existent i ha descrit l'important paper en el sistema elèctric, a causa de la seva flexibilitat, la gran capacitat d'emmagatzematge i l'adaptació a l'oferta i la demanda.

El responsable de l'àrea d'Innovació Tecnològica de Gas Natural Fenosa, Manuel Calvo, ha continuat la jornada explicant una nova tecnologia que, mitjançant transformació química, permet emmagatzemar electricitat aprofitant les infraestructures gasistes.

Aquesta tecnologia, anomenada Power to gas, permet generar hidrogen a través d'aigua i electricitat, que posteriorment és injectat a la xarxa de gas directament o convertit en metà (gas sintètic). A més, ha destacat que la capacitat d'emmagatzematge de la xarxa de gas a Espanya suposa un 8,7% del consum anual i permetria cobrir un 6,3% de la demanda elèctrica anual.

Al sector de l'automoció, el responsable de l'Àrea de Mobilitat d'Energy Lab, Carlos Gutiérrez, ha presentat un resum descriptiu de les diferents bateries que s'han anat succeint en el temps fins a arribar a la bateria d'ió-liti que actualment forma part de l'esquema més comú dels vehicles híbrids i elèctrics comercials. Addicionalment, ha tractat les particularitats que aquesta flota suposa per a les xarxes de proveïment elèctric.

Per la seva part, el director general del Centre de Solucions de Xarxes Elèctriques Intel·ligents de Toshiba Europe GmbH, Toshiaki Asano, ha presentat l'experiència d'aquesta companyia en la recerca i el desenvolupament de grans bateries d'emmagatzematge destinades a les xarxes de proveïment elèctric i com aquestes permeten incrementar el grau d'"intel·ligència" de la xarxa.

Finalment, la directora del Departament d'Integració en Xarxa del Centre Nacional d'Energies Renovables (CENER), Mónica Aguado, ha destacat el paper clau dels sistemes d'emmagatzematge en el futur sistema elèctric i ha explicat les barreres tècniques i econòmiques, així com altres aspectes reguladors i de mercat que cal superar per aconseguir que l'emmagatzematge sigui una realitat en el nostre sistema.

La jornada ha reunit prop de 120 professionals d'empreses, universitats i administracions públiques dedicades a l'energia, la mobilitat i el medi ambient.

La Fundació Gas Natural Fenosa

La Fundació Gas Natural Fenosa, fundada el 1992, orienta les seves activitats a la promoció de la informació, la formació i la sensibilització de la societat en la millora de l'eficiència energètica i la innovació tecnològica en l'àmbit de l'energia, de manera coherent amb el respecte i la protecció del medi ambient, i promou activitats culturals a través del seu Museu del Gas, dirigides a la preservació i la difusió del patrimoni històric i cultural del sector. Les seves activitats internacionals es duen a terme a Algèria, l'Argentina, el Brasil, Colòmbia, Costa Rica, Mèxic, el Marroc, Itàlia i Moldàvia.


Santiago de Compostel·la, 22 d'octubre del 2014.