La Fundació Gas Natural Fenosa analitza la interrelació cada vegada més estreta entre l'energia i l'aigua

Data
14-11-2014
Categoria
Notícia corporativa
Tema

L'estreta relació entre energia i aigua constituirà un element estratègic i a tenir en compte competitivament en el futur.

  • L'agricultura de regadiu a Espanya suposa el 40% del total de la demanda elèctrica del sector de l'aigua, i un 2,3% del consum nacional d'electricitat.

El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Santi Vila, i el director general de la Fundació Gas Natural Fenosa, Martí Solà, han inaugurat avui a Barcelona el seminari "Energia i aigua.La creació de valor compartit", en el qual diversos experts han reflexionat sobre la interrelació cada vegada més estreta entre l'energia i l'aigua.

Durant la jornada, els ponents han destacat que cada element (energia i aigua) té un protagonisme molt destacat en el cicle de l'altre, tant com a matèria primera (en la producció d'energia hidràulica, per exemple), com com a component en el procés de generació elèctrica (refrigeració de centrals tèrmiques), i també en sentit invers, per la necessitat que es té de l'energia per a l'obtenció de l'aigua subterrània, la potabilització, la distribució, la depuració i el consum, fonamentalment agrari.

El professor de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, Miquel Salgot, ha explicat la importància del binomi aigua i energia al llarg de la història, i com l'aigua ha aconseguit un protagonisme cada vegada més destacat en tot el cicle de l'energia. També, i en sentit invers, el paper de l'energia en tot el cicle de l'aigua, i ha assenyalat que la hidroelectricitat representa aproximadament la quarta part de la producció total de l'electricitat a tot el món.

Experiències de la gestió de l'aigua al sector energètic

El responsable de coordinació de l'Operació, Química i Medi Ambient dels Cicles Combinats a Espanya de Gas Natural Fenosa, David de la Fuente, ha analitzat la gestió de l'aigua a les centrals de cicle combinat i ha explicat dos projectes relacionats amb la reducció del consum d'aigua: Menos H2O, per millorar el rendiment, la reutilització i el reciclatge d'aigua en tot el procés; i CapWa, per obtenir l'aigua dels gasos de fuita abans que surtin a l'atmosfera per la xemeneia, de manera que es redueix el consum d'aigua per a la generació de vapor.

El responsable d'Enginyeria Hidràulica de Gas Natural Fenosa, Javier Baztán, ha explicat que el potencial hidroelèctric total explotat en un any de producció mitjana a Espanya és d'aproximadament 18.500 MW. Segons Baztán, abans d'adoptar-se la legislació ambiental, ja existien la majoria de grans aprofitaments hidroelèctrics, i no tots mantenien un cabal permanent en tot el tram del riu. Una de les solucions adoptades va ser alliberar els cabals ecològics construint minicentrals a peu de presa, de manera que es mantingués un cabal suficient i continu de base durant tot l'any.


Experiències d'eficiència energètica en activitats agràries

El professor de recerca de l'Estació Experimental de l'Aula Dei de Saragossa, del Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC), Enrique Playán, ha explicat que l'agricultura de regadiu a Espanya suposa el 40% del total de la demanda elèctrica del sector de l'aigua i un 2,3% del consum nacional d'electricitat. La modernització dels regadius a Espanya ha suposat un augment del consum energètic.

El sotsdirector general d'Infraestructures Rurals del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, Antoni Enjuanes, ha insistit que les obres de millora en els regadius impliquen la pressurització de les xarxes, la qual cosa significa que es redueix el consum d'aigua però s'incrementa el consum energètic.

Finalment, el gerent de l'Agència Catalana de l'Aigua, Diego Moxó, ha exposat diverses causes que suposen un augment de la despesa energètica, com ara els àmbits de distribució més llunyans, requeriments de qualitat cada vegada més exigents, la dessalinització, la modernització dels sistemes de regadiu, la reutilització d'aigües regenerades, així com la major part de recuperacions d'aqüífers amb necessitats de tractament avançat, entre d'altres.

Concepte de la creació de valor compartit

Durant la jornada, el cap de projectes de l'Estudio Ramón Folch y Asociados, Josep M.Palau, ha abordat el concepte de creació de valor compartit, aplicat especialment a les infraestructures energètiques. D'altra banda, la directora de l'Àrea de Responsabilitat Social Corporativa de KPMG, Patrícia Reverter, ha posat de manifest la rellevant contribució de les empreses del sector energètic a la societat, en termes de creixement econòmic i d'ocupació a Espanya.

La jornada, a la qual han assistit prop de 140 professionals d'empreses energètiques, enginyeries, consultors i experts del sector de l'energia i l'aigua, ha estat clausurada pel secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Josep Enric Llebot, i pel director general de la Fundació Gas Natural Fenosa, Martí Solà.

La Fundació Gas Natural Fenosa

La Fundació Gas Natural Fenosa, fundada el 1992, orienta les seves activitats a la promoció de la informació, la formació i la sensibilització de la societat en la millora de l'eficiència energètica i la innovació tecnològica en l'àmbit de l'energia, de manera coherent amb el respecte i la protecció del medi ambient, i promou activitats culturals a través del seu Museu del Gas, dirigides a la preservació i la difusió del patrimoni històric i cultural del sector. Les seves activitats internacionals es duen a terme a Algèria, l'Argentina, el Brasil, Colòmbia, Costa Rica, Mèxic, el Marroc, Itàlia i Moldàvia.

Barcelona, 14 de novembre de 2014