Informes anuals

Aquí podreu descarregar els documents següents, presentats en format PDF, corresponents als informes anuals de la nostra companyia.

2017

Taula de documents 2017
Nom de l'informe Descripció Arxius Imatge de l'informe

Comptes anuals i informes de gestió Gas Natural SDG, SA

Comptes anuals i informes de gestió Gas Natural SDG, SA

 

Comptes anuals i informes de gestió del Grup Consolidat de Gas Natural SDG, SA

Comptes anuals i informes de gestió del Grup Consolidat de Gas Natural SDG, SA

 

2016

Taula de documents 2016
Nom de l'informe Descripció Arxius Imatge de l'informe

Informe anual

Informe anual 2016 consolidat

Informe anual 2016 consolidat

Informe anual SDG

Informe anual 2016 Gas Natural SDG

Informe anual SDG

Auditoria i control

Auditoria i control 2016

Auditoria i control

Responsabilitat corporativa

Responsabilitat corporativa 2016

Responsabilitat corporativa

2015

Taula de documents 2015
Nom de l'informe Descripció Arxius Imatge de l'informe

Informe anual

Informe anual 2015 consolidat

Informe anual 2015 consolidat

Informe anual SDG

Informe anual 2015 Gas Natural SDG

Informe anual 2015 Gas Natural SDG

Auditoria i control

Auditoria i control 2015

Auditoria i control 2015

Responsabilitat corporativa

Responsabilitat corporativa 2015

Responsabilitat corporativa 2015

2014

Taula de documents 2014
Nom de l'informe Descripció Arxius Imatge de l'informe

Informe anual

Informe anual 2014 consolidat

Informe anual

Informe anual SDG

Informe anual 2014 Gas Natural SDG
 

IA SDG 2014

Auditoria i control

Auditoria i control 2014
 

Auditoria i control

Responsabilitat corporativa

Responsabilitat corporativa 2014
 

Responsabilitat corporativa 2014

2013

Taula de documents 2013
Nom de l'informe Descripció Arxius Imatge de l'informe

Informe anual

Informe anual 2013 consolidat

IC 2013

Informe anual SDG

Informe anual 2013 Gas Natural SDG

IA SDG 2013

Responsabilitat corporativa

Responsabilitat corporativa 2013

RC 2013

Auditoria i control

Auditoria i control 2013

IAC 2013

2012

Taula de documents 2012
Nom de l'informe Descripció Arxius Imatge de l'informe

Informe anual

Informe anual 2012 consolidat

Informe anual 2012

Informe anual SDG

Informe anual 2012 Gas Natural SDG

Informe anual SDG 2012

Responsabilitat corporativa

Responsabilitat corporativa 2012

I RC 2012

Auditoria i control

Auditoria i control 2012

Auditoria i control

2011

Taula de documents 2011
Nom de l'informe Descripció Arxius Imatge de l'informe

Informe anual

Informe anual 2011

Informe anual 2011

Govern Corporatiu

Govern Corporatiu 2011

Govern Corporatiu 2011

Informe anual SDG

Informe anual SDG 2011

Informe anual SDG 2011

Responsabilitat corporativa

Responsabilitat corporativa 2011

Responsabilitat corporativa 2011

Auditoria i control

Auditoria i control

Auditoria i control 2011