En gas natural

En gas

En els negocis d’aprovisionament i de transport, explorem, investiguem, produïm i transportem hidrocarburs a tot el món. A més de comprar gas natural, tant en estat gasós com en forma de gas natural liquat (GNL), comptem amb diverses plantes de regasificació o de liqüefacció. En distribució, treballem en el desenvolupament de les infraestructures actuals i en l’expansió de la xarxa cap a nous mercats d’Europa i d’Amèrica. La comercialització de gas natural s’extén tant en els mercats regulats com en els liberalitzats a nivel mundial i es completa amb una àmplia gamma de serveis de valor afegit.

Aprovisionament de gas natural

Metaner Cádiz Knutsen

Gas Natural Fenosa compta amb diversos projectes d'exploració, recerca, desenvolupament, producció i transport d'hidrocarburs a tot el món.

Transport de gas natural a Espanya

Gasoductes

El transport de gas natural a Espanya és una activitat regulada que opera en dos tipus d'infraestructures: la xarxa bàsica i la xarxa de transport secundària

Distribució de gas

Pal de senyalització de gasoducte

La presència al llarg de tota la cadena de valor del gas dota Gas Natural Fenosa d'un avantatge competitiu i converteix el grup en líder al sector.

Comercialització de gas natural

Comercialització de gas

Gas Natural Fenosa actua com a comercialitzadora de gas, tant a Espanya com al mercat internacional, i d'altres productes i serveis relacionats amb la comercialització minorista a Espanya.

Trading de gas i petroli

Trading de gas i petroli

Gas Natural Fenosa està excel·lentment posicionada en els mercats de gas i electricitat upstream i downstream.