En electricitat

En electricitat

En generació elèctrica, l'estratègia de Gas Natural Fenosa es centra en disposar d'un conjunt de generació equilibrat, competitiu i respectuós amb el medi ambient. Així, generem electricitat tant en règim ordinari (hidràulica, nuclear, carbó, fuel i cicles combinats de gas), com en règim especial (eòlica, cogeneració i fotovoltaica). En distribució d'electricitat, la companyia desenvolupa i opera les xarxes de milions de punts de subministrament a Espanya a banda de les xarxes en altres països, tant d'Europa com de Llatinoamèrica. Comercialitzem electricitat tant a tarifa com en mercat lliure, a Espanya i a escala internacional, juntament amb una altra sèrie de productes i serveis.

Generació d'electricitat

Parc eòlic a Navarra

En el negoci de generació elèctrica, l'estratègia del grup se centra en disposar d'un conjunt de generació equilibrat, competitiu i respectuós amb el medi ambient.

Distribució d'electricitat

Línia elèctrica

La companyia desenvolupa activitats de distribució elèctrica a Espanya, Moldàvia i Llatinoamèrica.

Trading d'electricitat

Trading d'electricitat

Amb una capacitat de generació de més de 12 GW a Espanya, Gas Natural Fenosa compta amb grans actius en què basar la seva estratègia de trading.

Així generem electricitat

Así generamos electricidad

Comptem amb un mix de tecnologies equilibrat i competitiu: 15,4 GW de potència instal·lada en cicles combinats, centrals nuclears, de carbó, de fuel-gas, hidràuliques i eòliques.