dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Generació d'electricitat

La capacitat de producció d'electricitat de Gas Natural Fenosa (15,5 GW) se sustenta en un mix de generació equilibrat, competitiu i respectuós amb el medi ambient compost principalment per cicles combinats de gas natural, les centrals de combustible fòssil més netes que hi ha. A més, la companyia disposa de centrals nuclears, tèrmiques de carbó, fuel-gas, hidràuliques i eòliques.

Central de Cicle Combinat de Palos de la Frontera

L'activitat de generació elèctrica a Espanya inclou la generació en règim ordinari (tecnologies de generació hidràulica, nuclear, carbó, fuel i cicles combinats de gas) i en règim especial (activitat eòlica, cogeneració i fotovoltaica). Per a aquesta darrera, la companyia disposa de l'empresa filial Gas Natural Fenosa Renovables.

Central nuclear de Trillo

A Espanya, el parc de generació és de gairebé 13 GW, dels quals 7 GW corresponen a cicles combinats de gas natural, 2 GW són hidràuliques, 2,1 GW són tèrmiques de carbó i 1,1 GW de renovables. Aquest "mix" es complementa amb energia nuclear.
 

A la resta del món, som operadors a Mèxic, amb 2,1 GW de potència instal·lada en cicles combinats; i a Puerto Rico, Costa Rica, Panamà, la República Dominicana i Kènia, amb diferents tecnologies de generació.

 

Capacitat instal·lada per font d'energia i règim de reglamentació


  Tancament 2016
(MW)
Tancament 2015
(MW)
Tancament 2014
(MW)
Potència instal·lada en règim ordinari. Espanya 11.569 11.624 11.220
   Hidràulica 1.954 1.954 1.948
   Nuclear 604 604 604
   Carbó 2.010 2.065 2.065
   Cicle combinat 7.001 7.001 6.603
Potència instal·lada en règim especial. Espanya 1.147 1.145 902
   Eòlica 979 977 738
   Minihidràulica 110 110 107
   Cogeneració 58 58 57
Potència instal·lada total. Espanya 12.761 12.769 12.122
Potència instal·lada en règim ordinari. Internacional 2.702 2.702 2.663
   Hidràulica 123 123 73
   Fuel 310 310 321
   Cicle combinat 2.035 2.035 2.035
   Eòlica 234 234 234