dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Trading d'electricitat

Amb una capacitat de generació de més de 12 GW a Espanya, Gas Natural Fenosa compta amb grans actius en què basar la seva estratègia de trading.

Trading d'electricitat

 

L'empresa és un dels agents principals del mercat OTC espanyol, on ofereix una gestió activa del risc de preu per als negocis ibèrics. A més, també coneix els fonaments que mouen el gas i l'electricitat, negocia productes entre commodities, opera en diferents terminis i mou volums significatius a través del mercat OMIP, OTC o amb acords de compensació a les càmeres d'energia d'OMICLEAR o MEFF.

Gràcies a la visió centralitzada sobre els mercats i els actius, la taula de Trading ha aconseguit expandir la seva activitat per territori europeu: l'empresa participa a subhastes d'energia de diversos països i opera a les interconnexions elèctriques europees, arbitrant entre mercats i terminis, pel què maximitza el valor de la cartera elèctrica.

Addicionalment, Gas Natural Fenosa també ofereix un servei de valor afegit als seus clients i a tercers que vulguin gestionar el seu risc de preu mitjançant la contractació de derivats, oferint productes a mitjana (terminis i volums) i a cross-commodity (spark, spreads, etc.).
 

Contacte: powertrading@gasnatural.com