Així generem electricitat

L'objectiu prioritari del nostre negoci de generació d'electricitat és disposar d'un mix de tecnologies equilibrat, competitiu i respectuós amb el medi ambient. Per a això, comptem amb 15,4 GW de potència instal•lada en cicles combinats, centrals nuclears, de carbó, de fuel-gas, hidràuliques i eòliques.

La nostra potència energètica