dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Transport de gas natural a Espanya

Planta regasificadora

El transport de gas natural a Espanya és una activitat regulada que opera en dos tipus d'infraestructures:

  • La xarxa bàsica: Comprèn plantes de regasificació, gasoductes de transport primari (de pressió superior a 60 bar) i emmagatzemaments bàsics de gas natural. Les xarxes de transport primari es diferencien en:

- Xarxes troncals, amb gasoductes interconnectats que són essencials per al funcionament del sistema gasista i la seguretat de subministrament.

- Xarxes d'influència local, que fonamentalment ajuden el subministrament local del gas natural.

  • La xarxa de transport secundària: Una xarxa que està integrada per gasoductes amb una pressió compresa entre 16 i 60 bar.

 

Transport de gas

A canvi d'una retribució, el transportista ha de permetre que tercers (comercialitzadors, distribuïdors, consumidors directes al mercat, altres transportistes) puguin accedir a les seves instal·lacions.

Gas Natural Fenosa és titular de diversos gasoductes de transport secundari i d'algun gasoducte de la xarxa bàsica d'influència local