dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Distribució de gas

Gas Natural Fenosa distribueix gas natural al mercat domèstic-comercial (llars i comerços que utilitzen el gas natural com a combustible en calderes d'aigua, calefacció o a la cuina), i al mercat industrial de grans clients que utilitzen el gas com a combustible en els seus processos industrials.

Centre de Control i Atenció d'Urgències (CCAU)

Gas Natural Fenosa manté una posició de lideratge als mercats on opera, la qual cosa suposa una excel·lent plataforma de creixement orgànic, tant per la captació de nous clients en municipis amb gas com per l'expansió de xarxes a zones no gasificades.

Presència a Espanya


Som líders en el mercat de distribució espanyol, on portem gas natural a més de mil municipis de nou comunitats autònomes i superem els 5,3 milions de clients. A Itàlia tenim una sòlida presència, i distribuïm gas a mig milió de clients de 223 municipis.

A l'Amèrica Llatina som la primera distribuïdora i subministrem gas a més de 7,8 milions de clients amb presència a l'Argentina, el Brasil, Colòmbia, Xile, Mèxic i el Perú i a set de les deu principals ciutats llatinoamericanes.

 

Evolució dels punts de subministrament de gas (milions) 

  Punts de subministrament
2014 12,9
2015 13,2
2016 13,6

 

Indicadors generals de distribució de gas

  Argentina Brasil Xile Colòmbia Espanya Itàlia Mèxic Total Variació %15-16
Vendes activitat de gas
(GWh)
71.526 72.015 47.154 28.177 184.619 3.578 51.196 458.265 (3,29)
Renovació de la xarxa
(km)
0 10 26 0 1 0,2 55 92 (19,07)
Xarxa de proveïment (km) 25.663 7.446 6.966 21.839 51.956 7.265 21.052 142.187 2,87
Increment respecte a
31/12/2015 (km)
1.007 299 116 370 940 98 1.138 3.968 (11,39)
Inspeccions
reglamentàries
0 0 351 550.603 418.942 0 104.779 1.074.675 (25,64)
Reseguiment de xarxa
(km)
14.561 3.704 2.896 5.839 25.049 2.671 15.006 69.726 3,14
Renovació de
preses (u.)
10.881 1.552 250 0 1.022 0 3.654 17.359 (12,56)