dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Projectes responsables: Cuartel V

A l'Argentina, Gas Natural Fenosa ha facilitat serveis de gas natural a més de 20.000 persones a Cuartel V, un barri de baixos recursos econòmics ubicat a la Província de Buenos Aires. Els seus habitatges s'han revalorat i la factura energètica s'ha reduït. L'experiència ha servit per reduir la pobresa, generar desenvolupament comunitari i s'ha estès a altres barris amb el suport del Banc Interamericà de Desenvolupament (BID) i la Fundació Pro Vivienda Social.

Gas per a barris de baixos recursos

Cuartel V

Al districte de Buenos Aires Cuartel V, on un 65% de la població viu per sota del llindar de la pobresa, Gas Natural Fenosa ha fet que més de 20.000 persones tinguin accés a una energia més neta i segura.

Per la seva contribució al desenvolupament, el projecte Cuartel V ha estat premiat amb el prestigiós Premi Platts i és objecte d'estudi de múltiples universitats i escoles de negoci.
 

Beneficis directes

 • 28.000 persones, més de la meitat de la població, s'han beneficiat del projecte.
 • Reduir el pressupost destinat a l'energia d'un 14% de la renda a un 3%.
 • Finançament de les obres fins a 84 quotes davant les 36 habituals d'altres clients.
 • Generació d'ocupació: contractació de veïns del barri per a l'execució de les obres i la captació, aportació d'ingressos a les persones de la comunitat que s'encarregaven de captar els veïns.
 • Accés a una energia més neta i segura, que inclou sistemes de calefacció.
 • Valorització dels habitatges i accés a la propietat.
 • Desenvolupament i enfortiment de les organitzacions civils del barri.
 • Arribada d'altres empreses de serveis públics.

Beneficis per a la companyia

 • Més de 134 km de nova xarxa construïda fins al 2016.
 • Inversió des de l'inici del projecte, més de 880.000 €.
 • Identificació i desenvolupament de diferents alternatives de finançament que permetin continuar i accelerar el desenvolupament del projecte (participació del FOMIN).
 • Aquests clients generen una facturació d'aproximadament 300.000 $ anuals.
 • Per la seva originalitat per abordar problemes estructurals d'infraestructura, Cuartel V és un cas d'estudi a diferents escoles de negocis (IAE, Universitat Di Tella, ESADE, la Universitat de San Diego...).
 • A més conforma un capítol al llibre "Business Solutions for the Global Poor", editat per l'Escola de Negocis de la Universitat de Harvard

 

Canviant la manera de veure les coses... i de treballar

El projecte Cuartel V ha estat pioner en molts sentits. En col·laboració amb la Fundació Pro Vivienda Social, va establir un nou model de negoci, en el qual es va comptar amb les associacions veïnals i es va recórrer a un nou mecanisme de finançament.

Amb un enfocament més proactiu, l'extensió de la xarxa de gas a barris de baixos recursos suposa un canvi en el model de negoci tradicional de la companyia.

A més, el projecte ha demostrat que responsabilitat social i gestió del negoci poden anar de la mà.

 

Model tradicional Nou model
Contacte amb els veïns a través d'empreses contractistes o mitjanceres. Contacte directe amb els veïns, organitzacions, empreses, el municipi i els empresaris.
Tractament individual de cada client futur (veí). Tractament dels problemes del barri, participació activa de les organitzacions.
Consulta amb determinats veïns, els relacionats amb la forma de contreure executors d'obres. Consulta amb tota la comunitat sobre la contractació d'obres.
Desenvolupament de campanyes comercials massives per a la captació de clients, articulades per mitjà d'altres companyies i proveïdors. Ús d'eines i solucions adaptades als problemes del barri a nivell tècnic, econòmic i social.
Inexistència d'una anàlisi de l'equació d'estalvi per als nous clients Control del consum i foment de l'estalvi domèstic per afavorir el pagament de les obres i el manteniment del servei
Ús de forces de vendes i altres recursos externs al barri. Desenvolupament i formació dels instal·ladors del propi barri: optimització de costos i més control de qualitat gràcies a la mà d'obra de la mateixa comunitat.

El model amb què tots guanyen

El model amb què tots guanyen

El cas de Cuartel V és un exemple de negoci inclusiu on la companyia realitza una inversió significativa, tant financera com de recursos, per atendre poblacions desfavorides que no tenen accés al gas natural.

Tanmateix, aquest repte inicial és ara un model amb què tots guanyen:

 • la companyia accedeix a nous clients, ampliant el seu potencial de creixement
 • les comunitats obtenen les facilitats per accedir a aquest servei més econòmic i a més milloren la seva qualitat de vida.

Socis i col·laboradors

Gas Natural BAN, la filial a l'Argentina de Gas Natural Fenosa, fa anys que treballa en el desenvolupament de projectes de gasificació de barris de baixos recursos en associació amb organitzacions socials representatives dels veïns de cada comunitat.

Per a Cuartel V, va col·laborar amb la Fundació Pro Vivienda Social (FPVS), organització que treballava a la zona per millorar les condicions dels habitatges, amb la concessió de microcrèdits.

Ja que no era possible autofinançar l'obra, es van buscar mecanismes de finançament alternatius, i es va crear el Fideïcomís Xarxes Solidàries, que es va finançar amb un crèdit de FONCAP, l'aportació de FPVS, com a resultat d'un premi rebut pel banc mundial, i Gas Natural BAN.

Actualment, la companyia segueix aquest model de negoci per estendre la xarxa de gas a barris amb característiques similars.

Els principals socis:

 • Societat civil: FPVS, Comunitat Organitzada o la Unió Vecinos en Acción. 
 • Sector privat: el Banc Interamericà de Desenvolupament i el Banc Mundial, que van finançar en part el projecte. 
 • Sector públic: el Ministeri d'Obres Públiques d'Infraestructura de la Província de Buenos Aires, el Fons de Capital Social del Ministeri de Desenvolupament Social, FONCAP i el Municipi de Moreno.