dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Acció social

Més enllà de la seva activitat energètica, Gas Natural Fenosa manté un compromís social a les comunitats on opera i contribueix activament al seu desenvolupament i progrés.

Acció social i ajuda al desenvolupament

Gas Natural Fenosa considera que les seves activitats d'inversió social han d'atendre els problemes socials presents a les zones i els països on desenvolupa la seva activitat. Amb aquest objectiu, col·labora amb diverses entitats sense ànim de lucre a Espanya i també contribueix al desenvolupament dels països menys desenvolupats de Llatinoamèrica.

A Espanya

A Espanya, Gas Natural Fenosa impulsa i recolza projectes orientats a pal·liar problemes causats per l'exclusió social, així com integrar els col·lectius socials més vulnerables.
 

Una mostra n'és la col·laboració amb la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments, una institució que coordina les activitats dels 50 bancs d'aliments que actualment hi ha a Espanya. El 2011, Gas Natural Fenosa va donar la quantitat econòmica que destinava anualment a les felicitacions de Nadal a aquesta organització.
 

Al món

Un alt percentatge de la inversió social de GNF es destina a programes internacionals, és a dir, les regions on opera la companyia i que compten amb menys recursos. Totes aquestes iniciatives neixen amb l'objectiu de reduir les desigualtats socials o donar resposta a necessitats especials.
 

A Moldàvia, per exemple, la companyia col·labora amb la Fundació East Europe en la posada en marxa de projectes socials, així com en alguns projectes de la Cambra Americana de Comerç, entre els quals destaca l'escola d'anglès per a joves amb discapacitat visual.
 

Paral·lelament, el 2011 neix el Centre Operatiu Integrat de Llatinoamèrica de Gestió de Projectes d'Acció Social de Gas Natural Fenosa, un centre d'excel·lència operativa que té les funcions següents:
 

  1. Dissenyar programes adaptats a la cultura de la regió, les necessitats específiques i els objectius de cada projecte.
  2. Establir la marca Gas Natural Fenosa com a sinònim de bones pràctiques de responsabilitat corporativa.
  3. Dissenyar indicadors que permetin mesurar l'eficàcia dels programes operatius.

Entre les activitats socials desenvolupades per Gas Natural Fenosa a Llatinoamèrica destaquen la col·laboració amb l'Associació Civil Gregorio Mendel de l'Argentina i la Creu Roja Mexicana. També a Mèxic, la companyia col·labora amb La Bolsa de Vida, una iniciativa orientada a la supervivència en cas de sisme.
 

També us pot interessar: