dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Som eficients en la relació amb els proveïdors

La relació amb els proveïdors

 

Per tal de millorar la qualitat, optimitzar els costos i augmentar la productivitat, a Gas Natural Fenosa també ens preocupem per l'eficiència dels nostres proveïdors. Per això:

  • Establim relacions duradores. Mantenim tractes comercials de confiança i a llarg termini que garanteixen la qualitat del servei ofert al client.
  • Afavorim els contractes locals. Promovem la contractació de proveïdors locals a fi de contribuir al desenvolupament de les comunitats i dels països en què operem.
  • Donem valor a través de la formació. A través del Centre de Formació de l'Energia, desenvolupem cursos per a proveïdors, contractistes i empreses col·laboradores. Aquesta inversió en formació deriva en un millor servei al client final i en una reducció de costos per a la companyia.
  • Duem a terme un control de la seva evolució. Amb l'objectiu de detectar les ineficiències i resoldre-les de manera conjunta, mesurem el nivell de satisfacció de les nostres unitats de negoci respecte als seus proveïdors. Aquesta eina inclou aspectes legals, de qualitat, ambientals i de responsabilitat corporativa, com ara la subscripció del Pacte mundial de les Nacions Unides o l'aplicació de polítiques relacionades amb la sostenibilitat.
  • Exigim responsabilitat mediambiental. Els nostres compromisos ambientals no només tenen un abast intern. La majoria dels nostres contractistes i proveïdors s'han adherit voluntàriament a les bones pràctiques d'actuació ambiental de Gas Natural Fenosa. Per exemple, en els qüestionaris d'avaluació inicial enviats als proveïdors, se'ls sol·licita informació sobre les seves emissions de gasos d'efecte hivernacle. 

 

La dada!