dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Som eficients en l'ús dels recursos naturals i energètics

Els recursos naturals i energètics

 

El repte principal de les companyies del sector consisteix a satisfer la creixent demanda energètica del planeta sense comprometre els recursos i les possibilitats de les futures generacions. En aquest sentit, Gas Natural Fenosa contribueix a un desenvolupament sostenible. Per això:

  • Subministrem energia sota criteris de sostenibilitat. Som líders en eficiència energètica a Espanya i un referent a escala internacional. Per a nosaltres, l'eficiència és l'eina principal per garantir el subministrament elèctric, incrementar la nostra competitivitat i millorar la sostenibilitat ambiental.
  • Apostem pel desenvolupament de noves tecnologies. En l'àmbit de l'R+D+i, a Gas Natural Fenosa apostem pel desenvolupament de tecnologies que configurin el futur energètic basat en solucions d'eficiència energètica o en el desenvolupament de xarxes intel·ligents.
  • Promovem activitats relacionades amb l'estalvi energètic. Impulsem les activitats relacionades amb l'estalvi energètic en tecnologies d'il·luminació, la gestió de generació renovable de petita potència i la domòtica.
  • Vetllem per la seguretat industrial i emprem les millors tecnologies. Apliquem controls de seguretat severs i treballem de manera contínua en la prevenció dels impactes i la reducció dels contaminants. I ho fem millorant l'eficiència dels processos, instal·lant equips d'alt rendiment i emprant les millors tecnologies disponibles.
  • Gestionem els recursos naturals. El parc de generació d'energia de la companyia, d'una elevada diversificació i eficiència, permet gestionar de manera competitiva els recursos naturals de què disposa.
  • Aprofitem el rendiment energètic del gas natural. La generació d'energia a partir de gas natural, la font fòssil amb un contingut en carboni més petit, constitueix el 71% de l'electricitat produïda per la
  • Apostem per les energies renovables. Les energies renovables exerceixen un paper cada vegada més rellevant en la producció d'energia de la companyia. Des de Gas Natural Fenosa ens esforcem per abaratir el cost d'aquestes energies i ens comprometem a ampliar-ne l'aplicació a través d'una cartera més extensa. Cal fer especial menció al desenvolupament de noves tècniques de captació solar i emmagatzemament d'energia solar en forma de calor sensible, així com el desenvolupament de noves tecnologies en relació amb la biomassa i els nous cultius energètics.

 

 

Al 2012, Gas Natural Fenosa va evitar l'emissió de més de 15,8 milions de tones de CO2