dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Som eficients en tots els processos de la companyia

Els processos de la companyia

 

Amb l'objectiu d'avançar cap a l'excel·lència i mantenir la nostra posició competitiva i de lideratge en el mercat, en Gas Natural Fenosa busquem l'eficiència en cadascun dels processos de negoci, processos estratègics i processos de suport, que defineixen la nostra activitat.

Per aquest motiu, i tant en l'àmbit estratègic i operatiu, l'eficiència és la nostra raó de ser, el leitmotiv que defineix i vehicula cadascuna de les nostres activitats.

En aquest sentit, busquem l'excel·lència en tots els processos que defineixen la nostra cadena de valor:
 

Processos de negoci

Treballem per ser eficients en:

 • L'exploració i producció de jaciments de gas.
 • L'aprovisionament i transport, que inclou la compra de combustibles, l'operació en infraestructures o els processos de liqüefacció, transport i regasificació.
 • La gestió de l'energia, entenent com a tal la gestió integrada de l'oferta i la demanda de gas i electricitat.
 • La generació, que té en compte la planificació, la construcció, la gestió i l'explotació de les centrals de generació elèctrica.
 • La distribució, mitjançant la qual planifiquem, desenvolupem i explotem la xarxa distribuïdora i garantim el servei d'accés a la xarxa de tercers.
 • La comercialització de gas i electricitat, que duem a terme tant en els mercats minorista com majorista.
 • El servei al client, que inclou tant el servei d'atenció al client, com la facturació i el cobrament dels serveis, el servei de postvenda o la resolució de sol·licituds i reclamacions.
   

Processos estratègics

Treballem per ser eficients en:

 • La definició i la gestió de l'estratègia del grup.
 • La gestió del desenvolupament corporatiu, mitjançant la identificació i l'incentiu d'oportunitats que aportin valor i opcions de creixement.
 • La gestió de la planificació, que afecta tant polítiques generals com plans de negoci.
 • La gestió del control intern, que implica que revisem contínuament el sistema per assegurar que es compleixen els procediments i els estàndards de qualitat del grup.
 • La gestió de la regulació, ens permet que dissenyar el posicionament regulador del grup, així com analitzar i definir propostes en matèria de regulació i comunicar internament amb els negocis.
 • La gestió de la qualitat i el medi ambient, que planifiquem, desenvolupem i seguim al detall en totes les nostres activitats. 

 

Processos de suport

Treballem per ser eficients en:

 • La gestió dels recursos humans, el que ens permet treure el màxim partit a les competències de cada treballador i donar-li més oportunitats professionals.
 • La gestió dels recursos economicofinancers, que afecta tant el disseny de les polítiques generals com el disseny i el seguiment i control del pressupost de les unitats o el control de riscos.
 • La gestió dels recursos físics, és a dir, les compres i la logística del grup, els serveis generals, el manteniment d'immobles i instal·lacions o la seguretat industrial, patrimonial i personal.
 • La gestió de la tecnologia, l'enginyeria i els sistemes d'informació. El nostre objectiu és implantar solucions tecnològiques innovadores que assegurin l'eficiència operativa, representin un avantatge competitiu i promoguin l'excel·lència i la seguretat dels processos.
 • La gestió jurídica, que implica la gestió dels assumptes de naturalesa mercantil, civil, penal, administrativa i contenciosa.
 • La comunicació externa i interna, que inclou el disseny de les polítiques d'identitat, marca i màrqueting corporatius, les relacions institucionals públiques o amb mitjans de comunicació i la promoció de la reputació, la imatge i el posicionament del grup.
Important