dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Coneix el Pla de millora d'eficiència

Pla de millora d'eficiència

 

A inicis del 2012, Gas Natural Fenosa va posar en marxa el Pla de millora d'eficiència amb la intenció de promoure la transformació dels processos de negoci i de les funcions corporatives per augmentar la satisfacció dels clients actuals i poder incrementar-los. Enfocat a projectes transversals, en què participen diverses àrees de diferents direccions generals, es tracta d'un pla global que serà vigent fins al 2014.

El pla ha iniciat la seva etapa amb una anàlisi en detall de cada àrea que ha permès identificar i valorar en termes de millora operativa diferents iniciatives. Aquesta valoració s'ha completat amb l'establiment d'indicadors i paràmetres de rendiment objectiu, que permetran objectivar el grau de consecució i impacte econòmic i, a més, aportar les eines i metodologies necessàries perquè es puguin assolir els objectius establerts per a cada projecte.

El Pla de millora d'eficiència es basa en quatre eixos:

  • Automatitzar les operacions... des de proveïdor a client.
  • Orientar-se al client... amb la utilització d'eines que permetin estructurar els processos des del seu punt de vista.
  • Optimitzar la corporació... mitjançant processos de suport que promoguin l'eficiència
  • Implantar processos en línia i de mobilitat... que permetin agilitar els processos i minimitzar errors.

 

Pla de millora d'eficiència