Índexs de sostenibilitat

Sostenibilitat

Els resultats assolits per Gas Natural Fenosa són reconeguts, any rere any, pels mercats de capitals a través de la inclusió de la companyia en prestigiosos índexs de sostenibilitat. Aquests índexs són elaborats per agències de qualificació que seleccionen, entre les empreses cotitzades de tot el món, les que acreditin una gestió responsable en:

• govern corporatiu, ètica i integritat
• medi ambient
• aspectes socials

Els índexs de sostenibilitat inclouen empreses que combinen l’èxit econòmic amb el desenvolupament sostenible en les seves polítiques. Aspectes molt demandats pels inversors en els seus criteris d’inversió. Actualment, Gas Natural Fenosa forma part dels prestigiosos índexs de sostenibilitat:

FTSE4Good

FTSE4Good

FTSE4Good és una eina per a inversors que busquen companyies que compleixin amb estàndards responsables globalment reconeguts i contribueix al desenvolupament de la responsabilitat corporativa.

Dow Jones Sustainability Indexes

Dow Jones Sustainability Index

DJSI selecciona anualment en el seu índex el 10% de les empreses mundials, per sector industrial, amb un millor acompliment en sostenibilitat. 

Carbon Disclosure Project

Carbon Disclosure Project

Gas Natural Fenosa és la companyia de serveis energètics més ben valorada del món, i ocupa la tercera posició a l'informe Carbon Disclosure Project (CDP Global 500) corresponent al 2012.

Segells i logotips relacionats

  • FTSE4Good
  • Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI)