Terraconfort

Com funcionen les instal·lacions d'energia geotèrmica?

Independentment de l'època de l'any, a partir de certa profunditat, el subsòl es troba a una temperatura pràcticament constant durant tot l'any.
Entre 15 i 20 m, la temperatura del subsòl s'estabilitza al voltant dels 17 ºC.

  • l'hivern, les bombes de calor geotèrmiques absorbeixen l’escalfor del subsòl i funcionen com a calefacció.

  • l'estiu, recullen la temperatura més freda del subsòl per refrigerar l'ambient.

 

Com s'instal·len?

La bomba de calor geotèrmica funciona com una bomba de calor convencional i, com totes, necessita una aportació d'energia elèctrica, per a la qual cosa es requereix una connexió a la xarxa.

La seva peculiaritat és que l'intercanvi de calor es fa amb el subsòl (en les bombes tradicionals se sol fer amb l'aire exterior). Aquest intercanvi tèrmic amb el subsòl es pot fer de diverses maneres, encara que les més esteses són:

Sistema de captació vertical.

L'intercanviador geotèrmic es disposa de manera vertical, generalment a profunditats d'entre 80 i 120 m. No requereix superfícies de captació tan grans com el sistema mitjançant captació horitzontal, però requereix d'una major especialització de l'empresa instal·ladora.
 

Sistema de captació horitzontal.

L'intercanviador geotèrmic es disposa de manera horitzontal, generalment a profunditats d'entre 1,5 i 2 m. Respecte al sistema de captació vertical, requereix una major superfície ocupada, però els costos d'implementació són, en general, menors.


El tipus, la mida i la geometria del captador geotèrmic es determinen una vegada es coneix la demanda energètica de l'edifici i les condicions del terreny. En general, per a instal·lacions de més de 30 kW, aquesta caracterització tèrmica del subsòl es duu a terme mitjançant una prova in situ, al lloc on es farà la captació geotèrmica, anomenada Test de resposta tèrmica del terreny (TRT).

La presència d'aigües subterrànies no només no impedeix la implementació del sistema de captació geotèrmic, sinó que la seva presència afavoreix l'intercanvi tèrmic i l'eficiència de la instal·lació.

 


 


Fitxers relacionats:

Descarrega tota la informació (PDF 953 kB)