dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Històric

Campanya d'educació ambiental a Castella-la Manxa

Biodiversitat amb molt de gust

El 2014, la Fundación Global Nature, la nostra companyia i Acciónatura desenvolupen una campanya d’educació ambiental a Castella-la Manxa.

Per protegir i potenciar el valor biològic de les zones humides manxegues s’està desenvolupant un projecte cofinançat per la Unió Europea a través del programa financer LIFE.

Aquest projecte, denominat “Humedales de La Mancha”, es desenvolupa a 27 llacunes de les províncies de Ciudad Real, Conca i Toledo i té com a socis la Junta de Castella-la Manxa i la Fundación Global Nature.

Les feines que desenvolupa la Fundación Global Nature a les zones humides d’Alcázar de San Juan, amb el suport de la nostra companyia i Acciónatura, se centren en la restauració i la conservació dels entorns llacunars de manera ecològica i en el condicionament dels espais per a un ús públic sostenible.

Així mateix, un aspecte molt important del projecte és la sensibilització i difusió del paper dels ecosistemes humits, tant a la població local com als visitants de les llacunes estepàries. En aquest sentit, l’educació ambiental té un paper determinant, ja que la conscienciació ciutadana i, especialment, la dels escolars, és bàsica per mantenir els espais naturals en les millors condicions. En aquest curs escolar gairebé 3.042 alumnes de 24 escoles i instituts ubicats en 8 municipis ja han participat en les activitats de sensibilització i informació.

La campanya de conscienciació ciutadana tindrà continuïtat durant els propers mesos mitjançant la posada en marxa d’accions diverses: voluntariats, exposicions específiques, conferències per a adults, sortides de camp amb nens, etc. Amb aquestes iniciatives es pretén que la població local augmenti la seva percepció que els aiguamolls de la seva regió, ecosistemes únics i de gran valor ecològic, formen part no només del seu patrimoni natural, sinó també del seu entorn cultural i econòmic.

El projecte “Humedales de La Mancha” també preveu altres accions, tant científiques com tècniques i de divulgació.

Ja s’han iniciat censos d’espècies animals i vegetals, inventari d’espais o feines de restauració al camp. Amb això es pretén aconseguir un millor coneixement de la singularitat d’aquestes zones humides i, conseqüentment, aconseguir-ne una millor cura i conservació.
 

Campanya Optimització de consum d'energia Museu Naval

Optimització de consum d'energia Museu Naval

El nostre compromís ambiental ens permet contribuir a la protecció de l'entorn i al benestar social. Una de les nostres propostes és fer més eficients els sistemes d'il·luminació, de manera que es redueixi el consum energètic i s'allargui la vida de les instal·lacions.

Prova de d'això és el Museu Naval de Madrid, que té a la sala d'exposicions temporals un sistema lluminós de fibra òptica amb tecnologia LED que permet reduir el consum energètic i les radiacions que pateixen les obres exposades.

Aquesta iniciativa forma part del nostre Compromís natural, l'objectiu del qual consisteix a sensibilitzar els nostres clients sobre la importància de protegir l'entorn i l'ús eficient dels recursos naturals.

Aquí podeu ampliar informació sobre:

 

Campanya de recuperació de l'hàbitat del visó europeu a Etxarri (Navarra)

Lloc web de Compromís Natural - La Casa del Visó 2013

Durant el 2013 es va llançar la campanya online de conscienciació ambiental en què els internautes van col·laborar amb la tramesa de tuits de suport al projecte, cosa que va suposar una ajuda directa de 30.000 euros per a la recuperació de l'hàbitat del visó al riu Arga, a la localitat navarresa d'Etxarri, a 15 quilòmetres de Pamplona.

La campanya animava els seus clients majoristes a tuitejar sobre el projecte. Per cada referència, la companyia donava tres euros al projecte. En només dos mesos es va complir l'objectiu: 10.000 tuits i una ajuda directa de 30.000 euros, gairebé el 50% del total del pressupost estimat del projecte. El cost total del projecte assoleix els 65.000 euros i es prolongarà fins a finals del 2017.

La restauració d'aquest lloc ha estat assenyalada pel Servei de Conservació de la Biodiversitat del Govern de Navarra com de "gran interès dins l'estratègia de conservació del visó europeu", ja que és una espècie catalogada "en perill d'extinció" i és precisament a la Comunitat Foral on es troba almenys el 75% de la població d'aquest mustèlid a la península Ibèrica. L'actuació programada a Navarra és fonamental per assegurar la bona salut ambiental i continuïtat de l'espècie al sud-est d'Europa.
 

L'art de fer més eficient la il·luminació

Lloc web de Compromís natural - Mecenes 2010

A la nostra companyia continuem avançant amb el nostre compromís natural. A causa de les excel·lents repercussions del programa Museus 2011, aquest any hem continuat la col·laboració amb el Museu Thyssen-Bornemisza i el Museu Naval, i s’hi ha afegit el Museu Patio Herreriano.

Tres museus, tres solucions

Al museu Thyssen-Bornemisza s’han canviat tots els projectors, els quals ja tenien més de vint anys d’antiguitat, a més de les paràboles. Remarquem la possibilitat de regular la il·luminació en funció de les necessitats de cada quadre, cosa que ens permet una òptima conservació de les obres, una reducció dràstica de les tasques de manteniment i un augment de les hores de vida en un 2.500%. A més d’un estalvi energètic, partint de proves fetes al museu on els projectors ERCO amb tecnologia LED, combinats amb halògens, aconsegueixen paràmetres lluminosos i de conservació de major qualitat, de manera que s’obté una reducció en potència d’il·luminació de més del 65%. Aquest estalvi s’incrementa fins a un 70% si reduïm també la potència de l’aire condicionat. La font de llum LED no emet radiació ultraviolada ni infraroja, per la qual cosa no necessita lents ni filtres correctors.

En el control d’il·luminació de les sales d’exposició del Museu Patio Herreriano, un programa-gestor d’il·luminació detecta els visitants a l’entrada i la sortida de les sales mitjançant volumètrics de presència i programació de temps de visites, de manera que s’encenen i s’apaguen les sales. Aquest mateix sistema s’utilitzarà per a la il·luminació dels quatre distribuïdors del museu, escales, lavabos, claustres, Sala Capella, biblioteca, etc., amb l’objectiu d’utilitzar energia lluminosa només quan sigui necessària. Després de la instal·lació i el muntatge, el següent pas és la programació i el desenvolupament d’aquestes zones comunes en el programa de gestió de control d’eficiència energètica per a la seva integració.

Finalment, al Museu Naval de Sevilla, atès l’estat d’antiguitat d’una part de la instal·lació dedicada a il·luminar les sales d’exposició de la Torre del Oro, s’ha fet un informe tècnic per veure quines eren les actuacions necessàries. Es va decidir substituir una part de les bombetes i dels tubs fluorescents per altres de llum freda, ja que, per a la conservació del material exposat a les sales i vitrines del museu era més convenient. En fer aquests canvis es va veure també la necessitat de substituir una part de les conduccions elèctriques, els interruptors i els focus, així com els encebadors dels tubs fluorescents. Tot això ha donat com a resultat una millora significativa en la temperatura mitjana ambiental del museu i molt substancial a l’interior de les vitrines. Així mateix, s’ha aconseguit una rebaixa del consum elèctric i una optimització molt important en la capacitat expositiva de tot el material del Museu Torre del Oro, ja que la qualitat de la llum és molt superior a la dels equips anteriors.

Aquesta acció va tenir una notable acollida i una prova d’això són els resultats obtinguts. Es van registrar un total de 1.315 visites al lloc web de Compromís Natural, on gairebé el 30% dels usuaris van accedir en diverses ocasions.

Des de la nostra companyia continuarem amb el compromís de cuidar el medi ambient, apostar per una bona gestió dels recursos i afavorir l’estalvi energètic, de manera que s’aconsegueixi un desenvolupament sostenible.

Aquesta acció va tenir una notable acollida i una prova d’això són els resultats obtinguts.
 

Oficina Verda

Lloc web de Compromís natural - Oficina Verda

La vostra manera d'actuar afecta directament la naturalesa i, alhora, l'economia de la vostra empresa.

Aquesta acció es basava en un microlloc web que recreava l'ambient d'una oficina en què es destacaven diferents elements vinculats al reciclatge i al consum responsable d'energia.

D'aquesta manera, aconseguíem que l'usuari veiés com afectaven el medi ambient i la seva butxaca els seus hàbits i comportaments. Finalment, es feia un "Balanç del seu Compromís Natural" en el qual es valoraven aquests hàbits i s'exposaven els punts a millorar.
 

Reforestant Galícia

Lloc web de Compromís natural - Reforestant Galícia 2008

El respecte pel medi ambient és una part fonamental en la filosofia de la nostra companyia. Per això, aquesta vegada ens unim amb la fundació Acciónatura per dur a terme una acció a Galícia amb l’objectiu de repoblar les zones afectades pels incendis del 2006.

En aquesta ocasió, el lloc web girava entorn de la figura de Xosé, un guardaboscos que convidava els clients a participar, ja que, precisament, de la seva participació depenien els resultats a aconseguir. Per cada 3 minuts de navegació del client, la nostra companyia es comprometia a plantar un arbre.

Gràcies a la col·laboració dels clients industrials, es va aconseguir plantar al voltant de 5.000 arbres en un espai de 8 hectàrees, a la parròquia de Doncos (Lugo).
 

Recuperant Sils

Lloc web de Compromís natural - Recuperant Sils 2009

La importància de les bones pràctiques en la utilització de l’aigua va constituir l’eix d’aquesta acció en què la nostra companyia es comprometia a recuperar i preservar la reserva natural de la Llacuna de Sils (Girona), espai que constitueix l’hàbitat natural de moltes espècies de la zona, a més de contribuir a l’estabilització del clima i el seu entorn.

En aquest espai virtual proposàvem als nostres clients que interactuessin amb l’ecosistema de la llacuna, de manera que el temps que estiguessin navegant al lloc web afectaria proporcionalment els metres cúbics d’aigua recuperats.

El compromís dels clients va ser tal que van arribar a compartir amb nosaltres les solucions aplicades a les seves instal·lacions per aconseguir un ús racional de l’aigua en els seus sistemes de producció.