Compromís natural

Compromís natural

El programa Compromís natural s'inicia amb la voluntat de la companyia de tenir cura del medi ambient i treballar de manera continuada en projectes que materialitzin aquesta intenció.

Actual

Façana del Museu Thyssen-Bornemisza

El programa Compromís Natural s'inicia amb la voluntat de la companyia de cuidar el medi ambient i treballar de manera continuada en projectes que materialitzin aquesta intenció. Durant 2014, hem continuat...

Històric

Reforestant Galícia 2008

Al llarg d’aquests darrers anys, la nostra companyia ha contribuït a cuidar el medi ambient a partir de campanyes de sensibilització i optimització dels recursos.