dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Atenció comercial

La nostra companyia us assignarà un gestor d'atenció personalitzada, que podrà fer totes les gestions relacionades amb el vostre contracte de gas o electricitat:

  • Buscarà les millors solucions i us aconsellarà sobre els serveis que responguin millor a les vostres necessitats.
  • Us informarà sobre l'estat d'altes, baixes i modificacions de punts de subministrament.
  • Coordinarà la gestió per a la posada en marxa de les instal·lacions.
  • Us mantindrà puntualment informat i gestionarà la resolució de possibles incidències de facturació, reclamacions i dades de consum.
  • Us informarà sobre canvis reguladors i de mercat que puguin afectar el vostre subministrament energètic.

Contacte telefònic

Contacte telefònic

Atenció comercial: 900 100 264
Urgències gas: 900 750 750, si la teva distribuïdora és Nedgia.
Urgències electricitat: 900 333 999, si la teva distribuïdora és UFD.

Si no és cap d'aquestes dues distribuïdores, accedeix al llistat oficinal de la CNE per a localitzar la teva empresa distribuïdora d'electricitat i/o gas natural.

Contacte presencial

Contacte presencial

Conegueu aquí les nostres delegacions comercials.

Formulari d'atenció comercial

Formulari

Accediu aquí al formulari d'atenció comercial.