dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Especialistes en energia

Dissenyem i proposem ofertes de subministrament de gas natural i electricitat que s'adaptin a les necessitats energètiques de la vostra empresa.

Activitat comercial

Disseny i implantació de solucions orientades a la rendibilitat del client

La nostra companyia encapçala en nombre de clients i vendes el mercat liberalitzat de gas i electricitat a Espanya, amb més de 214.000 GWh subministrats.

Aquesta capacitat de lideratge és deguda tant a la xarxa comercial implantada a Espanya i Portugal, amb atenció diferenciada i personalitzada per a cada tipus de client, com a la proposta de valor integrada d’electricitat, gas i altres serveis, que garanteixen solucions energètiques adequades a les necessitats de cada client.

Aquesta estratègia d’èxit, fonamentada en estudis en profunditat per detectar àrees de millora concretes en el consum, disseny de solucions, metodologia i assessorament personalitzat, recull més de cent anys d’experiència i el millor equip de professionals per al disseny i la implantació de solucions orientades a la rendibilitat del client.

La nostra proposta de valor

Recerca permanent d'eficàcia i eficiència

La nostra proposta de valor es basa en l’orientació al client, considerat el principal grup d’interès. De les seves expectatives i necessitats, obtingudes a partir del diàleg, el camí estratègic es dirigeix vers la satisfacció de necessitats mitjançant la flexibilitat en l’oferta econòmica de gas i electricitat i la innovació permanent de serveis.

En el conjunt d’accions encaminades a aquesta satisfacció del client es troba l’optimització constant dels nostres processos i sistemes, la qual cosa consolida la nostra posició de lideratge com a operador logístic de gas i electricitat.

A més, la recerca permanent d’eficàcia i eficiència del nostre equip comercial millora els nostres processos, sota el control de la qualitat de totes les actuacions a partir de plans anuals de qualitat.

Model de gestió comercial

Polítiques d'informació i formació en el sector

El model de gestió comercial s’estableix sobre l’assessorament constant en l’optimització de paràmetres de contractació, l’experiència i el coneixement regulador, en benefici de la rendibilitat del client, i l’ús de sistemes d’anàlisi de mesures d’estalvi de costos, derivat d’un ús més optimitzat i intel·ligent de l’energia, assegurant i anticipant el compliment de la legislació.

Aquests processos s’articulen entre si a través de polítiques d’informació i formació en el sector. El pacte de comunicació amb el client inclou l’accés directe a l’Oficina Virtual per fer qualsevol consulta o gestió de les factures i consums, i la informació permanent en cas de qualsevol incidència en el subministrament d’energia a través de la nova Línia d’Atenció d’Incidències 24 hores: 902 125 003.

Gestió personalitzada amb un responsable de compte

Assessorament personalitzat

I, per completar el compromís de comunicació eficaç, el grup disposa d'un servei d'assessorament personalitzat sobre qualsevol tema relacionat amb l'energia i informació precisa de les fases del cicle comercial mitjançant un únic interlocutor. Aquest gestor personal, aporta l'experiència i el coneixement per al desenvolupament i l'execució dels plans de millora i optimització més adequats a les necessitats de la vostra empresa.