dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Gas natural

El gas natural és l'energia idònia per a la indústria, ja que ofereix tot tipus d'avantatges.

Gas natural

 

Quins avantatges m'ofereix el gas natural?

  • Eficiència i competitivitat.
  • Més respecte mediambiental. El gas natural és l'energia més neta i menys contaminant de tots els combustibles fòssils. Emet entre un 40 i un 45% menys CO2 que el carbó i un 30% menys que el petroli. A més, les emissions de NOX derivades de la seva combustió són molt reduïdes en comparació amb les de carbó i petroli; i les emissions de SOX i partícules sòlides són pràcticament nul·les.
  • Una font d'energia pràctica que no necessita emmagatzematge.
  • Estalvi econòmic: els equips no sofreixen corrosions ni deterioraments, pel què augmenten el seu rendiment i la seva vida útil i disminueixen el cost de manteniment.
  • Garantia de seguretat en un subministrament ferm, continu i de preu competitiu i previsible a mitjà termini.
  • Multiplicitat d'aplicacions, des de produir fred o calor fins a generar electricitat.
  • Versatilitat, tant per la facilitat de regulació com per la varietat d'usos en què es pot aplicar.
  • Contribució a la lluita contra el canvi climàtic. El seu ús és promogut pel Protocol de Kyoto, en ser l'hidrocarbur que millor s'ajusta a les seves previsions.
     

Molt més amb la nostra companyia

Des de fa més d’un segle, la nostra companyia s’ha especialitzat a subministrar gas natural. Aquesta experiència és el nostre principal segell de qualitat i la garantia que els nostres clients obtindran la solució energètica que millor s’adapti a les seves necessitats i el servei dels professionals més qualificats.

Actualment, la nostra companyia és la principal subministradora de gas natural del país. El nostre objectiu principal és obtenir la màxima satisfacció de cadascun dels nostres clients.