Línia compromís

Línia compromís

Aquesta línia de serveis us permet conèixer l'l'estat de la vostra instal·lació per poder detectar-hi les possibles àrees de millora i, alhora, serveix d'eina per potenciar la cultura energètica de l'organització, planificar-ne la política energètica i difondre internament i externament aquesta política i els resultats assolits.

Curs Energia + Sostenible (CES)

Bombeta de baix consum entre fulles

Curs per a la divulgació del funcionament dels mercats energètics i la gestió correcta de l'energia.

Auditories energètiques (AE)

Home utilitzant ordinador

Us permetran avaluar en detall l'estat actual del consum energètic de la vostra instal·lació. 

Optimització de contractació (OC)

Home fent servir calculadora i prenent notes

Us assessorem en les tarifes i potències òptimes.

Càlcul petjada de carboni (PC)

Mà subjectant globus terraqui envoltat de fulles

Quantifiqueu la quantitat d'emissions de gasos d'efecte hivernacle que són alliberades a l'atmosfera a causa d'activitats quotidianes o a l'ús d'un producte o servei.

Monitoratge de consums energètics (MC)

Home analitzant gràfics

Us lliurarem un informe personalitzat amb els mesuraments dels consums dels vostres circuits.