Línia seguretat i qualitat

Línia seguretat i qualitat

El manteniment i correcció d’anomalies de les instal·lacions és fonamental tant per fer un ús raonable de l’energia com per a la seguretat de les persones. Mitjançant la línia Qualitat i Seguretat, la nostra companyia ofereix la possibilitat d’optimitzar la factura energètica mitjançant una millora en la qualitat de subministrament i una adequació de les instal·lacions a través d’equips com sistemes d’alimentació ininterrompuda, reguladors de velocitat, bateries de condensadors o aparellatge, així com un augment de la seguretat a les vostres instal·lacions a través de revisions i inspeccions obligatòries que us permetrà mantenir les instal·lacions sempre a punt.

Inspeccions reglamentàries d'instal·lacions elèctriques d'alta i baixa tensió (IE)

Avís descàrrega amb clau anglesa

Us revisem les instal·lacions elèctriques d'alta tensió, i també comprovem l'estat de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, d'acord amb el que indica la normativa vigent.

Manteniments instal·lacions elèctriques d'alta i baixa tensió (ME)

Tècnic emplenant informe del treball de camp

Us oferim una gestió global en els manteniments preventius i correctiu de centres de transformació, centres de seccionament, línies aèries i quadres elèctrics.

Equips compensació d'energia reactiva (ER)

Armaris amb equips elèctrics

Us oferim la possibilitat de fer un estudi detallat de les condicions de contractació del subministrament elèctric que n'analitzi la repercussió.

Sistemes alimentació ininterrompuda (SAI)

Mesurant en un quadre elèctric

Us assessorem en els equips, us els subministrem, instal·lem, en fem el manteniment i en cobrim la garantia.

Centres de transformació i aparellatge elèctric (CTA)

Centre de transformació

Us oferim els nostres serveis d'enginyeria per a instal·lacions completes, centres de transformació, empreses, subestacions, transformadors...

Reguladors de velocitat (RV)

Velocímetre

Assessorament, instal·lació i garantia d'equips de regulació de velocitat en funció de la càrrega.

Termografies (TE)

Càmera termográfica

Fem estudis termogràfics per poder detectar alteracions no reconeixibles a simple vista.