dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Auditories energètiques (AE)

Home revisant equips elèctrics

 

Les auditories energètiques us permetran avaluar en detall l'estat actual del consum energètic de la vostra instal·lació, així com les tecnologies i processos utilitzats, i identificar el potencial de millora en l'ús de l'energia a les vostres instal·lacions. Us elaborem un pla de millores i solucions, així com un estudi de viabilitat econòmica d'aquestes.
 

Les auditories energètiques són una eina fonamental en què es basen els plans energètics. Us oferim un servei adaptat a les vostres necessitats que us permetrà conèixer solucions adequades i, a més a més, us informarem dels programes d'ajudes desenvolupats que escaiguin.
 

El servei inclou realització de l'auditoria energètica, suport durant la durada d'aquesta, lliurament d'informe i presentació dels resultats a les instal·lacions del client.