cid es 1615648251721

RDL 10/2022 – Reial decret electricitat per al topall de gas

URLPROV /ca/llar/RDL10_22

CABRESTY GNF TEMPLATE GNF_Cabecera_Restyling

CABRESTY 1615648251721 TEMPLATE GNF_Cabecera_Restyling

Real Decret Llei 10/2022

Com t'afecta el mecanisme d'ajustament a la teva factura?

Imagen Imagen

Què és el mecanisme d'ajustament RDL 10/2022?

És una norma aprovada pel Govern que preveu un mecanisme d'ajust dels costos de producció per a la reducció del preu de l'electricitat en el mercat majorista.

A quins consumidors afecta? M'afecta a mi?

Afectaria a tots els contractes de preu variable i a aquells contractes de preu fix amb inici de vigència posterior al 26/4/22. Si és anterior a aquesta data, no veuràs el nou concepte regulat en la teva factura.

Però recorda que, si canvies de comercialitzadora o producte amb nosaltres, sí que passaràs a estar afectat.

Imagen Imagen

Resolvemos todas tus dudas

On puc trobar la data de signatura del meu contracte de llum?

A partir de quan veuré reflectit aquest concepte en la meva factura?

Si m'afecta, puc saber l'import que suposa?

Si no tinc consum, veuré reflectit aquest concepte en la meva factura?

Quant durarà l'ajust?

Afecta a totes les Comercialitzadores?

Només afecta a les tarifes de Mercat Lliure?

rgpdactive desactivado

IDSFACTURA - 1477689799017,1477689799461,1477700932994,1477701235553,1477701236317,1477703987389,1477708270848,1477708268853,1477708348428,1477708347818,147771399324,14777474232907,1477713993247,1615611322387

IDSPAGE - 1615648251721

argssite - GNF