cid es 1615648251721

RDL 10/2022 – Reial decret electricitat per al topall de gas

URLPROV /ca/llar/RDL10_22

CABRESTY GNF TEMPLATE GNF_Cabecera_Restyling

CABRESTY 1615648251721 TEMPLATE GNF_Cabecera_Restyling

Mecanisme ibèric regulat pel Reial decret llei 10/2022

Què és l'RD 10/2022?

El mecanisme ibèric forma part d'una de les normes aprovades en el Reial decret llei 10/2022, que preveu un mecanisme d'ajust sobre els costos de producció de l'energia per a la reducció del preu de l'electricitat en el mercat majorista.

Te explicamos el detalle de este concepto a continuación:

Imagen Imagen
Per A <b>clients amb productes indexats</b> (solo son PYMES) se aplica independientemente de la fecha de firma

A quins consumidors afecta? M'afecta a mi?

Afectaria a tots els contractes de preu variable i a aquells contractes de preu fix amb inici de vigència posterior al 26/4/22. Si és anterior a aquesta data, no veuràs el nou concepte regulat en la teva factura.

Però recorda que, si canvies de comercialitzadora o producte amb nosaltres, sí que passaràs a estar afectat.

Resolvemos todas tus dudas

On puc trobar la data de signatura del meu contracte de llum?

A partir de quan veuré reflectit aquest concepte en la meva factura?

Si m'afecta, puc saber l'import que suposa?

Si no tinc consum, veuré reflectit aquest concepte en la meva factura?

Quant durarà l'ajust?

Afecta a totes les Comercialitzadores?

Només afecta a les tarifes de Mercat Lliure?

Si soc client de Canàries, Balears, Ceuta o Melilla, m'aplica l'import de l'energia associat a l'ara anomenat “mecanisme ibèric”?

Si tinc contractada una tarifa elèctrica a preu fix, m'aplicaria també l'import de l'energia associat al “mecanisme ibèric” del Reial decret llei 10-22?

rgpdactive desactivado

IDSFACTURA - 1477689799017,1477689799461,1477700932994,1477701235553,1477701236317,1477703987389,1477708270848,1477708268853,1477708348428,1477708347818,147771399324,14777474232907,1477713993247,1615611322387

IDSPAGE - 1615648251721

argssite - GNF