Calderes de biomassa

Descobreix el funcionament d'aquest tipus de caldera

A l'hora de comprar

Una caldera de biomassa pot ser una bona opció de compra en casos com els habitatges unifamiliars.

Consells d'ús i manteniment

 

Una manera d'aprofitar al màxim la teva caldera és emprar-la també per a la producció d'aigua calenta sanitària (ACS).

S'ha de comprovar de manera regular, per part d'un especialista, el funcionament correcte dels cremadors. Si la caldera de biomassa no té sistema de retirada de cendres, procura fer-ho manualment de manera periòdica; a més, si la caldera té alimentació automàtica, procura tenir prou combustible emmagatzemat. Si tens radiadors, els has de purgar periòdicament per eliminar-ne l'aire acumulat que dificulta la transmissió de l’escalfor de l'interior del radiador a l'exterior.

Per a una regulació de la temperatura, el millor és instal·lar un programador a la sala principal (sala d’estar - menjador) que permeti programar l'encesa/apagada de la calefacció per hores i dies de la setmana. A més, instal·la vàlvules termostàtiques als radiadors del teu habitatge, és una solució accessible i fàcil de col·locar, i podràs regular de manera independent cada habitació.

Preguntes freqüents

 • Com funcionen les calderes de biomassa?

  Són calderes en què el combustible és una energia renovable: la biomassa, que està composta per matèria orgànica d'origen animal i vegetal. Normalment es tracta de residus agrícoles, de les muntanyes o de la indústria de la fusta (escorces, estelles, serradures...). Un dels més utilitzats són els pèl·lets, que són petits cilindres compostos de serradures, encenalls, estelles mòltes i altres residus, tots ells comprimits.

 • Com transporta l’escalfor?

  Els sistemes de distribució més habituals per a aquestes calderes són:

  Radiadors: elements que intercanvien l’escalfor entre l'aigua calenta i l'espai que s'escalfarà.

  Terra radiant: en aquest sistema de distribució, els radiadors es substitueixen per un sistema de tubs que es col·loquen per sota del terra, pels quals circula l'aigua calenta. En aquest cas el terra es converteix en emissor de calor. El terra radiant distribueix homogèniament la calor, el que el fa encara més eficient i augmenta el confort de l'estança.

 • Quina caldera cal comprar?

  Avui en dia hi ha calderes de biomassa molt eficients, que permeten la neteja de les superfícies d'intercanvi, l'extracció de les cendres de manera automàtica i l'alimentació de combustible en continu i automatitzat. Aquestes calderes s'aconsellen per a habitatges unifamiliars. Cal que t'informis de la periodicitat i seguretat de subministrament de combustible.

 • Quin tipus de climatització ofereixen?

  Les calderes de biomassa ofereixen només calefacció. Si vols disposar de refrigeració, hauràs d'instal·lar un equip específic.

 • Què cal tenir en compte?


  Avantatges:

   

  El combustible que utilitzen és una energia renovable.
  S'utilitzen també per a la producció d'ACS.
  Aptes per a sistemes centralitzats en edificis o habitatges unifamiliars, en què aporten estalvis superiors al 10% en comparació amb els combustibles fòssils.
  El combustible utilitzat ofereix més seguretat que un fòssil, per riscos d'explosió.
  Són aptes per a habitatges unifamiliars i per a edificis.
  Es poden combinar amb sistemes d'energia solar.

   

  Desavantatges:

  Alta inversió econòmica.
  Rendiments baixos, no superiors al 88%.
  Necessitat d'un lloc d'emmagatzematge per al combustible (més gran que els dipòsits de combustibles líquids).
  Necessitat de retirar les cendres de manera periòdica.

 • Com s'utilitza correctament?

  L'ús d'aquest tipus de calderes és molt senzill, només s'encén i s'apaga en funció de la demanda de calefacció o no.