Finestres

Millora l'aïllament de casa teva.

Aprèn a segellar les finestres correctament.

 

Evita fugues d'aire condicionat o de calefacció. Un truc senzill per detectar si tens corrents d'aire és subjectar una espelma al costat de la finestra. Així comproves si la flama oscil·la i si tens filtracions.

L'ideal seria instal·lar doble finestra o substituir el vidre i la fusteria que tens per d'altres de més eficients. També pots segellar les infiltracions amb silicona, massilla o rivets adhesius.

A l'hivern, aprofita l'entrada del sol les hores centrals del dia i fes servir cortines de tela gruixuda quan ja no hi incideixi el sol. A l'estiu, utilitza tendals, persianes i cortines per reduir l'entrada del sol.

__

 

"Sabies que el 40% de les
pèrdues de calor es produeix a través
de les finestres?"

__


"El marc ocupa entre el 25% i el 35% de la superfície de la finestra, mentre que el vidre n’és l’element fonamental." 
Quina importància té el vidre de la finestra com a aïllant?
 
La funció principal del marc i del vidre en una finestra, des del punt de vista tèrmic, és la transmitància o coeficient U. Aquest coeficient representa el flux de calor que travessa entre la cara interior i exterior.

Com més baix sigui el coeficient U, més difícil serà transmetre l’escalfor, per això tindrà més capacitat aïllant.

En el cas del vidre també disposem del factor solar (g), que és la relació entre l'energia solar que incideix en el vidre i la que el travessa. 
TIPS i consells
per ser eficient i estalviar en la factura

agua caliente
Regular la temperatura diürna entre 19ºC i 21ºC i la nocturna entre 15ºC i 17ºC cada grau més de temperatura suposa un increment d'un 7% aproximadament.
Evitar pèrdues de calor baixant les persianes a les nits.
Aïllant ben les finestres. Una finestra ben aïllada suposa estalviar entre un 20% i un 30% en la calefacció.
 

 
Tipus de marc

 Marco metàl·lic: marcs d'alumini o d’acer amb acabats diferents (lacats, anoditzats, foliats imitant fusta, etc.). Es tracta de la solució menys eficient.

Marc metàl·lic de ruptura de pont tèrmic (RPT): consisteix en la incorporació d'un o de diversos separadors, amb baixa conductivitat tèrmica, que separen els components interiors dels exteriors.

 Marc de fusta: de baixa conductivitat, proporcionen uns alts nivells d'aïllament.

Marc de PVC: les fusteries estan formades per perfils buits de PVC i ofereixen un aïllament tèrmic de primer ordre.

 Altres tipus de marcs: hi ha altres tipus de marcs, mixtos de fusta i alumini, poliuretà amb nucli metàl·lic, metàl·lics amb ruptura de pont tèrmic, etc.
Tipus de vidre
 

Vidre senzill (monolític): són vidres formats per una única fulla de vidre o formats per dues o més fulles unides per tota la superfície (vidres laminars). És el vidre més senzill i econòmic que podem fer servir, però és poc aïllant.

Vidre de baixa emissivitat: són vidres monolítics sobre els quals s'ha dipositat una capa d'òxids metàl·lics molt fina. Aquesta capa rebaixa l'emissivitat del vidre i redueix l’entrada de radiació solar, per això millora l'aïllament en l'època estival. Normalment aquests vidres van acoblats en doble envidrament per oferir així les màximes prestacions.

Doble envidrament: és el conjunt de dues o més làmines de vidres monolítics separats entre elles per una cambra d'aire o més d’una, hermèticament tancades. Aquest tipus de vidre limita l'intercanvi de calor per convecció i conducció, fet deriva en un augment de la seva capacitat aïllant. L'aïllament es veu reforçat si incorporem vidres de baixa emissivitat o aïllament tèrmic reforçat.

 
Torna a
Aïllament
Descobreix la manera d'estalviar
Simulador  d'estalvi de consum