Aire condicionat i bomba de calor

Climatització a la teva mida

T'aconsellem perquè utilitzis correctament l'aire condicionat i la bomba de calor.


Per reduir despeses i estalviar energia compra equips d'aire condicionat de classe A i bombes de calor Inverter, ja que són més eficients. Deixa't aconsellar per un professional per triar quin tipus de bomba de calor s'ajusta millor a les necessitats de la teva llar.

Els millors aparells d'aire incorporen filtres per al seu tractament, a més d'un deshumidificador per al control de la humitat de l'ambient. Mentre que les bombes de calor són un dels aparells que menys contamina del sector, ja que no produeixen gasos contaminants.

 

Resolem els teus dubtes.

Si estàs a punt de comprar un equip nou per a casa teva o si ha arribat el moment de renovar-lo, segur que aquests aclariments et serviran per prendre la decisió correcta.


 
Consells d'ús i manteniment.
Per aconseguir un sistema de climatització eficient, neteja periòdicament els filtres i elimina impureses. Aquests equips tenen incorporat un termòstat que mesura la temperatura de l'estança per climatitzar. Col·loca'ls lluny de fonts de calor perquè no influeixin en el mesurament. A més, ofereixen un mode econòmic, "eco", que atura l'equip quan la temperatura de l'habitació s'iguala a l'escollida. Una vegada que aquesta canvia, es torna a posar en marxa.


Com transporta el fred i la calor?

Depenent del tipus d'aparell que vulguem obtenir hem de saber que...

Consola o equip unitari: tots els components estan junts en una única unitat.  

 Split: els components se separen en una unitat interior i una altra d'exterior, per evitar el soroll del compressor a l'interior del local per climatitzar.

 Multisplit: a l'interior de l'habitatge, hi ha diverses unitats per climatitzar diferents estances.

Sistemes de distribució per canonades: la unitat interior i exterior s'uneixen mitjançant tubs de coure.

 

 

"Quan no siguis a casa, redueix la temperatura de la calefacció o augmenta-la si es tracta de refrigerar."


Aire condicionat


 

L'aire condicionat és un sistema de refrigeració de l'aire que utilitzem per refrescar ambients amb unes temperatures molt altes o caloroses.

El seu ús és molt senzill, només has de regular la temperatura per refrigerar el teu habitatge, i si també desitges aire calent hauràs d'instal·lar un aparell amb bomba de calor incorporada. Com funciona?

Aquests aparells basen el seu funcionament en el comportament del fluid refrigerant. Aquest fluid absorbeix la calor de l'estança que es vol refrigerar, s'evapora, després recorre el circuit de refrigeració fins a la unitat exterior i elimina la calor absorbida. El fluid es condensa després de sotmetre'l a compressió.

 
Quin equip comprar?

Al mercat actual trobem amb diferents tipus d'aire condicionat:
 
 Condicionador de finestra: és el més elemental. Es caracteritza per la facilitat per adaptar-se a qualsevol edifici i climatitza únicament l'estança en la qual l'equip està instal·lat. Agrupa en la mateixa unitat tots els seus components, per la qual cosa són menys estètics i el seu nivell sonor és superior.

 Aire condicionat portàtil: tampoc no té unitat exterior. Gairebé no necessita instal·lació. Igual que en el cas dels aparells de finestra, té el desavantatge de produir un soroll excessiu, ja que introdueix el compressor dins de l'habitatge.

 Condicionador split (partit): consta de dues unitats, una d'interior i una d'exterior. En la unitat interior es troba l'evaporador, el ventilador, el filtre d'aire i el sistema de control. En l'exterior hi ha el compressor i el condensador, per la qual cosa és molt més silenciós que la resta d'equips.Per tenir en compte.


Hi ha diversos factors significatius per tenir en compte, com poden ser:

 La seva adaptació a qualsevol tipus de superfície.
 Les diferents formes de distribució a l'habitatge.
 La possibilitat de controlar la humitat de l'estança que es vol refrigerar.


__

"Quan no siguis a casa, redueix la temperatura de la calefacció o augmenta-la si es tracta de refrigerar."

 

Bomba de calor


 

Les bombes de calor emeten energia tèrmica d'una font freda. Són equips molt eficients, ja que per cada kW elèctric consumit aporten, com a mínim, 3 kW tèrmics.

Com funciona?


Es tracta d’un sistema de climatització d'alta eficiència energètica en què l'agent que s'ocupa de compensar les càrregues tèrmiques de l'espai per condicionar pot ser aigua o aire. Les bombes de calor ofereixen calefacció i aire condicionat, tot en un. Són molt recomanables per a climes amb hiverns no gaire freds, ja que cobreixen totalment la demanda de climatització.


Quin equip comprar?

Per a climes molt freds es recomana la tecnologia Inverter, que disposa d'un compressor de potència adaptable. Treballa amb més força quan la temperatura s'allunya del que marca el termòstat i amb menys força quan el canvi de temperatura és més suau. Aquesta tecnologia millora el funcionament de les instal·lacions i augmenta el rendiment de l'equip.

Hi ha diversos tipus de bombes de calor:

 
 Bomba de calor aire-aigua: extreu la calor de l'exterior i la transmet a l'interior a través d'un circuit de calefacció per aigua.

 Bomba de calor aigua-aigua: extreu la calor d'un riu, llac o pou per escalfar o refredar un circuit de calefacció.

 Bomba de calor aire-aire: és la més utilitzada. Extreu l'energia de l'aire exterior i la transmet a l'interior també en forma d'aire.

Per tenir en compte.


Hi ha diversos factors significatius per tenir en compte, com poden ser:

 Cobreix tant calefacció com refrigeració.
 Són equips molt eficients.
 Són aptes per a tot tipus de superfícies.


__

"Amb la tecnologia Inverter augmentes el rendiment i el funcionament de l'equip."