Com evitar emergències

Posa fora de perill la teva instal·lació de llum i gas

Podem evitar emergències fent revisions periòdiques. A Naturgy vetllem per la teva instal·lació de gas, perquè estigui sempre com el primer dia.

Revisió i manteniment

D'acord amb la legislació vigent, el manteniment, la conservació i el bon ús de la instal·lació de gas és responsabilitat del titular o, si no hi és, dels usuaris.

A més, el Reglament d'instal·lacions tèrmiques d'edificis, RITE (RD 1027/2007, de 20 de juliol), indica la necessitat de fer una revisió periòdica de la caldera.

Per això és important disposar d'un bon servei de revisió i reparació de la instal·lació i dels aparells de gas. Si tens contractat el servei de manteniment de gas Servigas Complet o Servigas Bàsic, efectuarem una revisió preventiva anual, amb què es compleix l'obligació del RITE (Reglament d'instal·lacions tèrmiques dels edificis) de fer una revisió periòdica de la caldera.


Aquesta revisió inclou: 

 

Revisió general dels elements de la instal·lació de gas. Manteniment dels aparells de gas, per minimitzar consums, avaries o errors futurs.

Revisió de la instal·lació de calefacció (circuit hidràulic, caldera i radiadors) per a clients amb calefacció de gas. Comprovació del consum correcte dels aparells de gas.

Anàlisi ambiental de tota la instal·lació.

Si encara no disposes d'un servei de revisió per a la instal·lació i els aparells de gas, informa't de les cobertures que ofereix Servigas,en les seves diferents modalitats.

Inspecció periòdica

Per poder assegurar un funcionament correcte i detectar possibles anomalies, les instal·lacions de gas han de ser inspeccionades. D'acord amb la legislació vigent (Llei 8/2015, de 21 de maig), la inspecció la poden dur a terme empreses instal·ladores habilitades o la teva empresa distribuïdora de gas natural (Reial decret 919/2006, de data 28.07.2006). En cas que la teva distribuïdora sigui Naturgy Distribución, les visites es programen amb diversos dies d'antelació i s'informa de la data mitjançant una carta i un cartell d'avís a la finca.

La inspecció periòdica d'una instal·lació consisteix bàsicament en la comprovació, a través de les seves parts visibles i accessibles, de l'estanquitat, i la verificació del bon estat de conservació, de la combustió higiènica dels aparells de gas i de la correcta evacuació dels productes de la combustió, i la constatació de l'adequació a les condicions reglamentàries de seguretat.

Consulta més informació sobre la inspecció periòdica de Naturgy Distribución.

Visc a una urbanització, col·lectivitat o població amb gas propà canalitzat i la meva llar està subministrada amb aquesta energia. Puc contractar algun servei de manteniment i/o assistència?

Naturgy posa a la teva disposició la família de manteniments per a aquest tipus d'instal·lacions: Servigas. Consulta’n cobertures i preus 
aquí

Si tens ara mateix una incidència, accedeix 
aquí al nostre servei de reparacions urgents.