En cas d'emergència...


 

Reparació urgent: Quedaran coberts per aquest servei de manteniment les instal·lacions individuals i els aparells que funcionin amb gas natural i gas propà canalitzat (s'exclouen d'aquesta oferta instal·lacions subministrades des de dipòsits mòbils i dipòsits fixos individuals).