Propietats d’il·luminació

La llum que il·lumina casa teva.Maximitza’n l’eficiència, la intensitat i l’eficàcia.


La il·luminació prové de molts tipus de fonts, naturals i artificials.


Per obtenir el control sobre la llum selecciona el tipus de llums i distribueix-les de manera que facin l'efecte desitjat. D'aquesta manera es compleix amb una funcionalitat pràctica per proporcionar la llum que necessites, i una funció estètica perquè l'entorn s'adeqüi a les teves expectatives. 


 

TIPS i consells
para ser eficiente y ahorrar en la factura

agua caliente
Fluorescents: consumeixen molta energia en encendre'ls, si has d'apagar-los durant menys de 15 minuts, és millor mantenir-los encesos ja que consumeixen menys que tornar-los a encendre.

Moltes cuines tenen fluorescents així que cal vigilar amb "apagar" la llum ja que podríem gastar més.
 

 

Coneix les principals característiques de la il·luminació.

Descobreix com funcionen els diferents tipus de làmpades partint de les seves propietats lluminoses. Coneix les principals propietats de la il·luminació. 

Flux lluminós (Ф)

És la quantitat total de llum radiada o emesa per una font durant un segon, en totes direccions.
 

Intensitat lluminosa (candela):

És la relació que hi ha entre el flux lluminós contingut i un angle sòlid qualsevol, l'eix del qual coincideix amb la direcció per considerar.

Unitat: candela (cd).

 “El nivell d'il·luminació o il·luminància
es defineix com el flux lluminós incident
per unitat de superfície.”
 
Il·luminació (E)
També anomenat il·luminància, és el flux lluminós incident per unitat de superfície. La quantitat de llum necessària per a una estança es mesura en aquesta unitat.
Unitat: Lux (lx).
 
Temperatura de color (Tc)
També anomenat to de color, es l'aspecte general de l'ambient que proporciona la il·luminació. Pot ser càlid, neutre o fred.
E = Ф / S (lumen/m2) = Lux
Unitat: grau Kelvin (K).


 
Il·luminància (L).
És la intensitat lluminosa en una direcció donada per unitat de superfície aparentment lluminosa o il·luminada.
Unitat: cd/m2
 
Eficàcia lluminosa.
També anomenada rendiment lluminós, és el quocient entre el flux lluminós produït i la potència elèctrica consumida. Com més gran és, més flux lluminós emet.
Unitat: lm/W (lúmens/vat).


"Les làmpades amb índex de color menor de
80 no s’han d’utilitzar en espais interiors."


 
Enlluernament
És un fenomen de la visió que produeix molèstia o disminució de la capacitat per distingir objectes.
 
Índex d'enlluernament unificat (UGR)
Defineix numèricament els límits de l'enlluernament. Serveix per determinar el tipus de lluminària que s'ha d'utilitzar.
Rendiment del color (IRC o Ra)
És un valor numèric que expressa la relació de l'efecte que produeix una font de llum sobre el color dels objectes que il·lumina amb el color que representarien en ser il·luminats per una font de llum perfecta (amb IRC 100).
Aquest paràmetre defineix la qualitat de la llum d'una làmpada determinada.


Tingues en compte la vida mitjana i útil de cadascuna de les làmpades.

Depenent de les característiques de cada llum t'estalviaràs haver de canviar-los a cada moment.
Vida útil
Indica el temps de funcionament d'una làmpada durant el qual el flux lluminós baixa a un valor que indica que la font de llum no és rendible i se'n recomana la substitució.
 
Mitjana de vida

És el nombre d'hores de funcionament  d'una làmpada.
 

Tipus
Mitjana de vida

Incandescent

1.000 hores

Halògena

2.000 hores

Fluorescent tubular

12.500 hores

Fluorescent compacta

8.000 hores

LED

50.000 hores

Coneix amb més detall els diferents tipus de làmpades que hi ha al mercat.

 
Tipus de làmpada