Què cal fer si detectes olor de gas o no tens subministrament

Sàpigues què has de fer en qualsevol dels casos

Si detectes olor de gas:

Obre les portes i finestres perquè l'espai es ventili bé. Si et dóna sensació d'asfíxia, agafa aire fresc i sol·licita atenció mèdica immediatament.

Tanca els comandaments dels aparells de gas i la clau general de pas. Si després de tancar la clau de pas continua fent olor de gas, ventila i surt de casa fins que arribi el servei tècnic d'urgències.

No manipulis aparells elèctrics ni interruptors per evitar espurnes que puguin provocar explosions o incendis.

No fumis ni encenguis flames mentre segueixi fent olor de gas.

No tornis a obrir la clau de pas fins que hagin reparat la instal·lació o l'aparell avariat.

En cas d'urgència, truca al nostre telèfon gratuït d'urgències 900 750 750 i vindrem ràpidament a inspeccionar la teva instal·lació.


Si et quedes sense subministrament de gas:

Comprova que els comandaments dels aparells (cuina, escalfador, caldera, etc.) estiguin tancats per evitar que el gas s'escapi si el subministrament torna de sobte.

Verifica que totes les claus de pas de gas estiguin obertes. Si no ho estan, obre-les.

Espera un mínim de 15 minuts (mantenint les claus de gas obertes i els comandaments dels aparells tancats). Passat aquest temps, comprova si tens gas encenent un foc de la cuina.

Si després de fer les comprovacions anteriors segueixes sense gas, contacta amb el telèfon d'urgències 900 750 750.