Simulador Aïllament de finestres - Naturgy - Llar

1. Tipus de vidre

 • Vidre normal

  2. Tipus de marc

  • Fusta
    
    
   Envidriament Espessor cambra Marc *Pèrdues (%) ** Estalvi (%)
   Vidre - Fusta 100 0
   Doble 6 Metàl·lic 85 15
   Doble 12 Metàl·lic 79 21
   Doble 6 Metàl·lic RPT 74 26
   Doble baix emissiu 6 Metàl·lic 74 26
   Doble 12 Metàl·lic RPT 68 32
   Doble baix emissiu 6 Metàl·lic RPT 64 36
   Doble 6 Fusta 64 36
   Doble baix emissiu 12 Metàl·lic 62 38
   Doble 6 PVC 60 40
   Doble 12 Fusta 57 43
   Doble 12 PVC 53 47
   Doble baix emissiu 6 Fusta 53 47
   Doble baix emissiu 12 Metàl·lic RPT 51 49
   Doble baix emissiu 6 PVC 49 51
   Doble baix emissiu 12 Fusta 40 60
   Doble baix emissiu 12 PVC 36 64
    
   * % de pèrdues energètiques per mitjà del tancament prenent com a referència (100%) la situació inicial
   ** % d’estalvi (reducció de pèrdues energètiques) aconseguit per mitjà del tancament respecte de la situació inicial
   Font: IDAE, "Guia Tècnica per a la Rehabilitació de l’Envolupant Tèrmica dels Edificis, núm. 5"
    
   Envi-
   driament
   Espessor
   cambra
   Marc *Pèr-
   dues (%)
   **
   Estalvi (%)
   Vidre - Fusta 100 0
   Doble 6 Metàl·lic 85 15
   Doble 12 Metàl·lic 79 21
   Doble 6 Metàl·lic RPT 74 26
   Doble baix emissiu 6 Metàl·lic 74 26
   Doble 12 Metàl·lic RPT 68 32
   Doble baix emissiu 6 Metàl·lic RPT 64 36
   Doble 6 Fusta 64 36
   Doble baix emissiu 12 Metàl·lic 62 38
   Doble 6 PVC 60 40
   Doble 12 Fusta 57 43
   Doble 12 PVC 53 47
   Doble baix emissiu 6 Fusta 53 47
   Doble baix emissiu 12 Metàl·lic RPT 51 49
   Doble baix emissiu 6 PVC 49 51
   Doble baix emissiu 12 Fusta 40 60
   Doble baix emissiu 12 PVC 36 64
   * % de pèrdues energètiques per mitjà del tancament prenent com a referència (100%) la situació inicial
   ** % d’estalvi (reducció de pèrdues energètiques) aconseguit per mitjà del tancament respecte de la situació inicial
   Font: IDAE, "Guia Tècnica per a la Rehabilitació de l’Envolupant Tèrmica dels Edificis, núm. 5"
  • Metàl·lic
    
    
   Envidriament Espessor cambra Marc *Pèrdues (%) ** Estalvi (%)
   Vidre - Metàl·lic 100 0
   Doble 6 Metàl·lic 70 30
   Doble 12 Metàl·lic 65 35
   Doble 6 Metàl·lic RPT 61 39
   Doble baix emissiu 6 Metàl·lic 61 39
   Doble 12 Metàl·lic RPT 56 44
   Doble baix emissiu 6 Metàl·lic RPT 53 47
   Doble 6 Fusta 53 47
   Doble baix emissiu 12 Metàl·lic 51 49
   Doble 6 PVC 49 51
   Doble 12 Fusta 47 53
   Doble 12 PVC 44 56
   Doble baix emissiu 6 Fusta 44 56
   Doble baix emissiu 12 Metàl·lic RPT 42 58
   Doble baix emissiu 6 PVC 40 60
   Doble baix emissiu 12 Fusta 33 67
   Doble baix emissiu 12 PVC 30 70
    
   * % de pèrdues energètiques per mitjà del tancament prenent com a referència (100%) la situació inicial
   ** % d’estalvi (reducció de pèrdues energètiques) aconseguit per mitjà del tancament respecte de la situació inicial
   Font: IDAE, "Guia Tècnica per a la Rehabilitació de l’Envolupant Tèrmica dels Edificis, núm. 5"
    
   Envi-
   driament
   Espessor cambra Marc *Pèr-dues (%) ** Estalvi (%)
   Vidre - Metàl·lic 100 0
   Doble 6 Metàl·lic 70 30
   Doble 12 Metàl·lic 65 35
   Doble 6 Metàl·lic RPT 61 39
   Doble baix emissiu 6 Metàl·lic 61 39
   Doble 12 Metàl·lic RPT 56 44
   Doble baix emissiu 6 Metàl·lic RPT 53 47
   Doble 6 Fusta 53 47
   Doble baix emissiu 12 Metàl·lic 51 49
   Doble 6 PVC 49 51
   Doble 12 Fusta 47 53
   Doble 12 PVC 44 56
   Doble baix emissiu 6 Fusta 44 56
   Doble baix emissiu 12 Metàl·lic RPT 42 58
   Doble baix emissiu 6 PVC 40 60
   Doble baix emissiu 12 Fusta 33 67
   Doble baix emissiu 12 PVC 30 70
   * % de pèrdues energètiques per mitjà del tancament prenent com a referència (100%) la situació inicial
   ** % d’estalvi (reducció de pèrdues energètiques) aconseguit per mitjà del tancament respecte de la situació inicial
   Font: IDAE, "Guia Tècnica per a la Rehabilitació de l’Envolupant Tèrmica dels Edificis, núm. 5"
 • Vidre doble (6 mm de gruix de cambra)

  2. Tipus de marc

  • Fusta
    
    
   Envidriament Espessor cambra Marc *Pèrdues (%) ** Estalvi (%)
   Doble 6 Fusta 100 0
   Doble baix emissiu 12 Metàl·lica 97 3
   Doble 6 PVC 93 7
   Doble 12 Fusta 90 10
   Doble 12 PVC 83 17
   Doble baix emissiu 6 Fusta 83 17
   Doble baix emissiu 12 Metàl·lica RPT 80 20
   Doble baix emissiu 6 PVC 77 23
   Doble baix emissiu 12 Fusta 63 37
   Doble baix emissiu 12 PVC 57 43
    
   * % de pèrdues energètiques per mitjà del tancament prenent com a referència (100%) la situació inicial
   ** % d’estalvi (reducció de pèrdues energètiques) aconseguit per mitjà del tancament respecte de la situació inicial
   Font: IDAE, "Guia Tècnica per a la Rehabilitació de l’Envolupant Tèrmica dels Edificis, núm. 5"
    
   Envi-driament Espessor cambra Marc *Pèr-dues (%) ** Estalvi (%)
   Doble 6 Fusta 100 0
   Doble baix emissiu 12 Metàl·lica 97 3
   Doble 6 PVC 93 7
   Doble 12 Fusta 90 10
   Doble 12 PVC 83 17
   Doble baix emissiu 6 Fusta 83 17
   Doble baix emissiu 12 Metàl·lica RPT 80 20
   Doble baix emissiu 6 PVC 77 23
   Doble baix emissiu 12 Fusta 63 37
   Doble baix emissiu 12 PVC 57 43
   * % de pèrdues energètiques per mitjà del tancament prenent com a referència (100%) la situació inicial
   ** % d’estalvi (reducció de pèrdues energètiques) aconseguit per mitjà del tancament respecte de la situació inicial
   Font: IDAE, "Guia Tècnica per a la Rehabilitació de l’Envolupant Tèrmica dels Edificis, núm. 5"
  • Metàl·lic
    
    
   Envidriament Espessor cambra Marc *Pèrdues (%) ** Estalvi (%)
   Doble 6 Metàl·lica 100 0
   Doble 12 Metàl·lica 93 8
   Doble 6 Metàl·lica RPT 88 13
   Doble baix emissiu 6 Metàl·lica 88 13
   Doble 12 Metàl·lica RPT 80 20
   Doble baix emissiu 6 Metàl·lica RPT 75 25
   Doble 6 Fusta 75 25
   Doble baix emissiu 12 Metàl·lica 73 28
   Doble 6 PVC 70 30
   Doble 12 Fusta 68 33
   Doble 12 PVC 63 38
   Doble baix emissiu 6 Fusta 63 38
   Doble baix emissiu 12 Metàl·lica RPT 60 40
   Doble baix emissiu 6 PVC 58 43
   Doble baix emissiu 12 Fusta 48 53
   Doble baix emissiu 12 PVC 43 58
    
   * % de pèrdues energètiques per mitjà del tancament prenent com a referència (100%) la situació inicial
   ** % d’estalvi (reducció de pèrdues energètiques) aconseguit per mitjà del tancament respecte de la situació inicial
   Font: IDAE, "Guia Tècnica per a la Rehabilitació de l’Envolupant Tèrmica dels Edificis, núm. 5"
    
   Envi-driament Espessor cambra Marc *Pèr-dues (%) ** Estalvi (%)
   Doble 6 Metàl·lica 100 0
   Doble 12 Metàl·lica 93 8
   Doble 6 Metàl·lica RPT 88 13
   Doble baix emissiu 6 Metàl·lica 88 13
   Doble 12 Metàl·lica RPT 80 20
   Doble baix emissiu 6 Metàl·lica RPT 75 25
   Doble 6 Fusta 75 25
   Doble baix emissiu 12 Metàl·lica 73 28
   Doble 6 PVC 70 30
   Doble 12 Fusta 68 33
   Doble 12 PVC 63 38
   Doble baix emissiu 6 Fusta 63 38
   Doble baix emissiu 12 Metàl·lica RPT 60 40
   Doble baix emissiu 6 PVC 58 43
   Doble baix emissiu 12 Fusta 48 53
   Doble baix emissiu 12 PVC 43 58
   * % de pèrdues energètiques per mitjà del tancament prenent com a referència (100%) la situació inicial
   ** % d’estalvi (reducció de pèrdues energètiques) aconseguit per mitjà del tancament respecte de la situació inicial
   Font: IDAE, "Guia Tècnica per a la Rehabilitació de l’Envolupant Tèrmica dels Edificis, núm. 5"
  • Metàl·lic RPT
    
    
   Envidriament Espessor cambra Marc *Pèrdues (%) ** Estalvi (%)
   Doble 6 Metàl·lica RPT 100 0
   Doble 12 Metàl·lica RPT 91 9
   Doble baix emissiu 6 Metàl·lica RPT 86 14
   Doble 6 Fusta 86 14
   Doble baix emissiu 12 Metàl·lica 83 17
   Doble 6 PVC 80 20
   Doble 12 Fusta 77 23
   Doble 12 PVC 71 29
   Doble baix emissiu 6 Fusta 71 29
   Doble baix emissiu 12 Metàl·lica RPT 69 31
   Doble baix emissiu 6 PVC 66 34
   Doble baix emissiu 12 Fusta 54 46
   Doble baix emissiu 12 PVC 49 51
    
   * % de pèrdues energètiques per mitjà del tancament prenent com a referència (100%) la situació inicial
   ** % d’estalvi (reducció de pèrdues energètiques) aconseguit per mitjà del tancament respecte de la situació inicial
   Font: IDAE, "Guia Tècnica per a la Rehabilitació de l’Envolupant Tèrmica dels Edificis, núm. 5"
    
   Envi-driament Espessor cambra Marc *Pèr-dues (%) ** Estalvi (%)
   Doble 6 Metàl·lica RPT 100 0
   Doble 12 Metàl·lica RPT 91 9
   Doble baix emissiu 6 Metàl·lica RPT 86 14
   Doble 6 Fusta 86 14
   Doble baix emissiu 12 Metàl·lica 83 17
   Doble 6 PVC 80 20
   Doble 12 Fusta 77 23
   Doble 12 PVC 71 29
   Doble baix emissiu 6 Fusta 71 29
   Doble baix emissiu 12 Metàl·lica RPT 69 31
   Doble baix emissiu 6 PVC 66 34
   Doble baix emissiu 12 Fusta 54 46
   Doble baix emissiu 12 PVC 49 51
   * % de pèrdues energètiques per mitjà del tancament prenent com a referència (100%) la situació inicial
   ** % d’estalvi (reducció de pèrdues energètiques) aconseguit per mitjà del tancament respecte de la situació inicial
   Font: IDAE, "Guia Tècnica per a la Rehabilitació de l’Envolupant Tèrmica dels Edificis, núm. 5"
  • PVC
    
    
   Envidriament Espessor cambra Marc *Pèrdues (%) ** Estalvi (%)
   Doble 6 PVC 100 0
   Doble 12 PVC 89 11
   Doble baix emissiu 6 Fusta 89 11
   Doble baix emissiu 12 Metàl·lica RPT 86 14
   Doble baix emissiu 6 PVC 82 18
   Doble baix emissiu 12 Fusta 68 32
   Doble baix emissiu 12 PVC 61 39
    
   * % de pèrdues energètiques per mitjà del tancament prenent com a referència (100%) la situació inicial
   ** % d’estalvi (reducció de pèrdues energètiques) aconseguit per mitjà del tancament respecte de la situació inicial
   Font: IDAE, "Guia Tècnica per a la Rehabilitació de l’Envolupant Tèrmica dels Edificis, núm. 5"
    
   Envi-driament Espessor cambra Marc *Pèr-dues (%) ** Estalvi (%)
   Doble 6 PVC 100 0
   Doble 12 PVC 89 11
   Doble baix emissiu 6 Fusta 89 11
   Doble baix emissiu 12 Metàl·lica RPT 86 14
   Doble baix emissiu 6 PVC 82 18
   Doble baix emissiu 12 Fusta 68 32
   Doble baix emissiu 12 PVC 61 39
   * % de pèrdues energètiques per mitjà del tancament prenent com a referència (100%) la situació inicial
   ** % d’estalvi (reducció de pèrdues energètiques) aconseguit per mitjà del tancament respecte de la situació inicial
   Font: IDAE, "Guia Tècnica per a la Rehabilitació de l’Envolupant Tèrmica dels Edificis, núm. 5"
 • Vidre doble baix emissiu

  2. Tipus de marc

  • Fusta
    
    
   Envidriament Espessor cambra Marc *Pèrdues (%) ** Estalvi (%)
   Doble baix emissiu 6 Fusta 100 0
   Doble baix emissiu 12 Metàl·lica RPT 96 4
   Doble baix emissiu 6 PVC 92 8
   Doble baix emissiu 12 Fusta 76 24
   Doble baix emissiu 12 PVC 68 32
    
   * % de pèrdues energètiques per mitjà del tancament prenent com a referència (100%) la situació inicial
   ** % d’estalvi (reducció de pèrdues energètiques) aconseguit per mitjà del tancament respecte de la situació inicial
   Font: IDAE, "Guia Tècnica per a la Rehabilitació de l’Envolupant Tèrmica dels Edificis, núm. 5"
    
   Envi-driament Espessor cambra Marc *Pèrdues (%) ** Estalvi (%)
   Doble baix emissiu 6 Fusta 100 0
   Doble baix emissiu 12 Metàl·lica RPT 96 4
   Doble baix emissiu 6 PVC 92 8
   Doble baix emissiu 12 Fusta 76 24
   Doble baix emissiu 12 PVC 68 32
   * % de pèrdues energètiques per mitjà del tancament prenent com a referència (100%) la situació inicial
   ** % d’estalvi (reducció de pèrdues energètiques) aconseguit per mitjà del tancament respecte de la situació inicial
   Font: IDAE, "Guia Tècnica per a la Rehabilitació de l’Envolupant Tèrmica dels Edificis, núm. 5"
  • Metàl·lic
    
    
   Envidriament Espessor cambra Marc *Pèrdues (%) ** Estalvi (%)
   Doble baix emissiu 6 Metàl·lica 100 0
   Doble 12 Metàl·lica RPT 91 9
   Doble baix emissiu 6 Metàl·lica RPT 86 14
   Doble 6 Fusta 86 14
   Doble baix emissiu 12 Metàl·lica 83 17
   Doble 6 PVC 80 20
   Doble 12 Fusta 77 23
   Doble 12 PVC 71 29
   Doble baix emissiu 6 Fusta 71 29
   Doble baix emissiu 12 Metàl·lica RPT 69 31
   Doble baix emissiu 6 PVC 66 34
   Doble baix emissiu 12 Fusta 54 46
   Doble baix emissiu 12 PVC 49 51
    
   * % de pèrdues energètiques per mitjà del tancament prenent com a referència (100%) la situació inicial
   ** % d’estalvi (reducció de pèrdues energètiques) aconseguit per mitjà del tancament respecte de la situació inicial
   Font: IDAE, "Guia Tècnica per a la Rehabilitació de l’Envolupant Tèrmica dels Edificis, núm. 5"
    
   Envi-driament Espessor cambra Marc *Pèrdues (%) ** Estalvi (%)
   Doble baix emissiu 6 Metàl·lica 100 0
   Doble 12 Metàl·lica RPT 91 9
   Doble baix emissiu 6 Metàl·lica RPT 86 14
   Doble 6 Fusta 86 14
   Doble baix emissiu 12 Metàl·lica 83 17
   Doble 6 PVC 80 20
   Doble 12 Fusta 77 23
   Doble 12 PVC 71 29
   Doble baix emissiu 6 Fusta 71 29
   Doble baix emissiu 12 Metàl·lica RPT 69 31
   Doble baix emissiu 6 PVC 66 34
   Doble baix emissiu 12 Fusta 54 46
   Doble baix emissiu 12 PVC 49 51
   * % de pèrdues energètiques per mitjà del tancament prenent com a referència (100%) la situació inicial
   ** % d’estalvi (reducció de pèrdues energètiques) aconseguit per mitjà del tancament respecte de la situació inicial
   Font: IDAE, "Guia Tècnica per a la Rehabilitació de l’Envolupant Tèrmica dels Edificis, núm. 5"
  • Metàl·lic RPT
    
    
   Envidriament Espessor cambra Marc *Pèrdues (%) ** Estalvi (%)
   Doble baix emissiu 6 Metàl·lica RPT 100 0
   Doble baix emissiu 12 Metàl·lica 97 3
   Doble 6 PVC 93 7
   Doble 12 Fusta 90 10
   Doble 12 PVC 83 17
   Doble baix emissiu 6 Fusta 83 17
   Doble baix emissiu 12 Metàl·lica RPT 80 20
   Doble baix emissiu 6 PVC 77 23
   Doble baix emissiu 12 Fusta 63 37
   Doble baix emissiu 12 PVC 57 43
    
   * % de pèrdues energètiques per mitjà del tancament prenent com a referència (100%) la situació inicial
   ** % d’estalvi (reducció de pèrdues energètiques) aconseguit per mitjà del tancament respecte de la situació inicial
   Font: IDAE, "Guia Tècnica per a la Rehabilitació de l’Envolupant Tèrmica dels Edificis, núm. 5"
    
   Envid-riament Espessor cambra Marc *Pèrdues (%) ** Estalvi (%)
   Doble baix emissiu 6 Metàl·lica RPT 100 0
   Doble baix emissiu 12 Metàl·lica 97 3
   Doble 6 PVC 93 7
   Doble 12 Fusta 90 10
   Doble 12 PVC 83 17
   Doble baix emissiu 6 Fusta 83 17
   Doble baix emissiu 12 Metàl·lica RPT 80 20
   Doble baix emissiu 6 PVC 77 23
   Doble baix emissiu 12 Fusta 63 37
   Doble baix emissiu 12 PVC 57 43
   * % de pèrdues energètiques per mitjà del tancament prenent com a referència (100%) la situació inicial
   ** % d’estalvi (reducció de pèrdues energètiques) aconseguit per mitjà del tancament respecte de la situació inicial
   Font: IDAE, "Guia Tècnica per a la Rehabilitació de l’Envolupant Tèrmica dels Edificis, núm. 5"

argssite - GNF