número de teléfono - Naturgy
Un telèfon per a cada gestió:

Atenció al client: 900 100 251
Contractar: 900 649 250 (llum, gas o serveis) | 900 333 555 (alta nous subministraments)
Reparacions: 900 40 80 80
Lectura de comptador: 900 234 000
Baixes: 900 333 555 (baixa de productes i serveis) | 900 100 251 (cessament de subministraments)
Solucions de mobilitat: 900 40 20 20

argssite - GNF