cid es 1477500955795

0GL_ES_A E ES Tarifa Variable Gas10 Precios - Naturgy

URLPROV /gl/0gl_es_a_e_es_tarifa_variable_gas10_precios

Plan Variable Gas Mensual
RL.1
Consumo 5.000
Termo fixo: 6,315 €/mes/cliente
Termo variable: 0,157648 €/kWh

RL.2
Consumo 15.000

Termo fixo: 12,079 €/mes/cliente
Termo variable: 0,154224 €/kWh

RL.3
Consumo 50.000

Termo fixo: 23,842 €/mes/cliente
Termo variable: 0,151672 €/kWh

RL.4
Consumo 300.000

Termo fixo: 55,855 €/mes/cliente
Termo variable: 0,153112 €/kWh

RLTB.5
Consumo 400.000

Termo fixo: 115,984 €/mes/cliente
Termo variable: 0,152488 €/kWh

Oferta válida ata o 30/04/2022.

* Prezo final co desconto de 3€/ MWh en termo variable aplicado.

IDSFACTURA - 1477689799017,1477689799461,1477700932994,1477701235553,1477701236317,1477703987389,1477708270848,1477708268853,1477708348428,1477708347818,147771399324,14777474232907,1477713993247,1615611322387

IDSPAGE - 1477500955795

argssite - GNF