Plan Gas á Medida
Tarifa 3.1
Termo fixo: 5,50 €/mes/cliente
Termo variable: 6,15807 c€/kWh

Tarifa 3.2

Termo fixo: 10,14 €/mes/cliente
Termo variable: 4,93857 c€/kWh

Tarifa 3.3

Termo fixo: 54,22 €/mes/cliente
Termo variable: 4,52367 c€/kWh

Tarifa 3.4

Termo fixo: 80,97 €/mes/cliente
Termo variable: 4,24467 c€/kWh

Prezo final co 10% de dto. en termo variable aplicado.