cid es 1477493332524

Facilidades de pagamento para a súa comunidade de veciños

URLPROV /gl/comunidade_propietarios/gl_es_fnt_cpp/axudamosche/facilidades_de_pagamento

CABRESTY GNF TEMPLATE GNF_Cabecera_Restyling

CABRESTY 1477493332524 TEMPLATE GNF_Cabecera_Restyling


Facilidades de pagamento

As túas próximas facturas cunha cota fixa cada mes.
Plan de Pagamentos Fixos
Pasa 11 meses coa mesma cota
Calculamos a túa cota fixa
Faremos unha estimación do consumo anual, segundo o consumo histórico da comunidade e, cada ano, o revisaremos e adaptaremos.
Cota de regularización
Na factura do mes 12 calculamos a diferenza entre o importe pagado durante os 11 meses anteriores e o importe total do consumo real.
Devolvemos a diferenza
Se os importes de consumo real son menores aos pagamentos efectuados durante os 11 meses anteriores, devolvémosche a diferenza resultante.  
Fraccionamos os pagamentos.
Ofrecémosche fraccionar os pagamentos que fai a túa comunidade durante os próximos meses. Recorda que necesitas ter os pagamentos domiciliados.
 
Hucha cerdito
Financiamento ao 100%

Financiamos os teus equipos e a instalación sen trámites nin avais.

Págaos en cómodas cotas xunto ás túas facturas de enerxía ata en 5 anos. 


 Financiamos a túa caldeira nova
Financiamos o aire acondicionado


Solicita xa o teu Plan
de Pagamentos Fixos


900 850 880

O máis cómodo para comunidades


Todas as facilidades que poida ter unha comunidade sempre son ben recibidas.
Coas facilidades de pagamento que ofrecemos para comunidades de veciños, as facturas chegan cun prezo fixo mensual durante 11 meses e unha regularización anual a final de ano.
Para calcular o importe da cota fixa de electricidade ou gas, faremos unha estimación do consumo anual, segundo o consumo histórico e o equipamento da comunidade. Cada ano a revisaremos para adaptala aos teus hábitos de consumo
A cota de regularización é a diferenza entre o importe pagado durante os 11 primeiros meses e o importe total do consumo real a finais do duodécimo mes.

 

Cómpre ter en conta...


 O Plan de Pagamentos Fixos tamén é aplicable a subministracións de gas natural.

 Para beneficiarte destas vantaxes, debes ter o pagamento domiciliado nunha conta bancaria.

 Pódense acoller a este plan as subministracións de gas natural con tarifas 3.3 e 3.4 e as subministracións de electricidade con tarifas 2.0TD e 2.0TD Trihoraria​.

Tes dúbidas sobre como contratar?

Saber máis

rgpdactive desactivado

IDSFACTURA - 1477689799017,1477689799461,1477700932994,1477701235553,1477701236317,1477703987389,1477708270848,1477708268853,1477708348428,1477708347818,147771399324,14777474232907,1477713993247,1615611322387

IDSPAGE - 1477493332524

argssite - GNF