Termos e condicións - Servigas

Con Servigas, as reparacións e o mantemento das túas instalacións de gas estarán cubertas. Servizo de mantemento doméstico, preventivo e correctivo, de as instalacións de gas, de calefacción (incluíndo caldeira e circuíto hidráulico cos radiadores) e demais gasodomésticos. Si, contratas un Servigas con preventiva, queda incluída a Inspección Periódica, inspección obrigatoria de cada 5 anos solicitada pola túa distribuidora.

Despreocúpate dos imprevistos que poidan xurdir con calquera das nosas modalidades.

Prezos:

  • Servigas Xpress: 108,97€/ano (IVE incluído), facturando en cotas mensuais de 9,08€.
  • ​Servigas Complet sen calefacción: 126,58 €/ano (IVE incluído), facturado en cotas mensuais de 10,55 €.
  • Servigas Complet con calefacción:157,19 €/ano (IVE incluído), facturado en cotas mensuais de 13,10 €.
  • Servigas Confort con cable: 225,17€/ano (IVE incluído), facturando en cotas mensuais de 18,76€.
  • Servigas Confort inalámbrico: 312,00€/ano (IVE incluído) ou primeiro ano e seguintes anos 213,00€/ano (IVE incluído), facturando en cotas mensuais de 26,00€ ou seguintes vixencias 17,75€.


Os prezos son vixentes ata o 01/01/2024, estes inclúen IVE e se a contratación dispón de desconto aplícase directamente no prezo.

Condicións xerais do contrato

IDSFACTURA - 1477689799017,1477689799461,1477700932994,1477701235553,1477701236317,1477703987389,1477708270848,1477708268853,1477708348428,1477708347818,147771399324,14777474232907,1477713993247,1615611322387,1615621302314

IDSPAGE - 1477521612896

argssite - GNF