Condicións de Servigas Confort

Oferta consistente nun desconto do 10% no  PVP do servizo durante o primeiro ano para novos clientes  Naturgy Iberia, S.A. (“ Naturgy”) e/ou clientes que teñan contratada algunha enerxía (luz ou gas) con  Naturgy e que contraten  Servigas Confort a través da web www.naturgy.es. Oferta válida só para novas contratacións ata o 31/01/2021. Consulta prezos do servizo nesta mesma web.

Servigas Confort inclúe os servizos do  Servigas  Complet,  o custo da entrega e substitución do  termostato existente polo  Termostato Intelixente de  Tado por un dos nosos técnicos e conexión ás funcionalidades  online (xeolocalización, control remoto, programación intelixente, acceso instantáneo aos informes de temperatura e da actividade da calefacción). Inclúe revisión anual do funcionamento do  termostato e substitución de pilas cada dous anos e exclúe calquera traballo de adecuación ou modificación da instalación do Cliente que se requira para a instalación do  termostato.

Prezos:
O prezo co 10% de desconto durante o primeiro ano é de 180,03 €/ano (IVE incluído), facturado en 12 cotas mensuais de 15 €. (Prezo do servizo sen desconto: 200,03 €/ano, IVE incluído, facturado en 12 cotas mensuais de 16,67 €).

Duración:
A duración inicial do contrato é de dous anos, prorrogándose  tácitamente por períodos anuais, salvo denuncia de calquera das partes con polo menos 15 días de antelación á data da súa  vencimiento. 
Se antes de cumprirse catro anos desde a data de firma do contrato o cliente decide non prorrogalo, poderá adquirir a propiedade do  Termostato intelixente de  tadoº, previo pago a  Naturgy de 80€, IVE incluído.
Se non desexa adquirir a propiedade, o cliente deberá enviar ao seu cargo o  Termostato Intelixente e os seus accesorios á dirección que se indique por  Naturgy.  A solicitude do cliente,  Naturgy poderá  desinstalar e retirar o  Termostato intelixente de  tadoº e os seus accesorios e cobrar ao Cliente o custo no que incorra (importe aproximado: 75€ IVE incluído). Condicións xerais do contrato de servizos (PDF 56Kb)