• A nosa estratexia en cambio climático

     

Centrais de ciclos combinados

Ciclos combinados

As centrais de ciclos combinados de gas natural son as tecnoloxías de xeración de orixe fósil máis limpas: teñen un alto rendemento e emiten menos gases de efecto invernadoiro.

Protexemos a biodiversidade

Protegemos la biodiversidad

Conscientes da influencia que ten a nosa actividade no ámbito natural en que se desenvolve, promovemos iniciativas de coidado da natureza e protección da diversidade biolóxica.

Noticias de ambiente