dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

O noso compromiso co medio

Conscientes da importancia de realizar unha xestión ambiental axeitada e que preserve o ámbito, en Naturgy desenvolvemos unha cultura empresarial de respecto e sensibilización polo ambiente que se traslada aos nosos empregados, clientes, subministradores e á sociedade en xeral.

O noso compromiso co medio

 

A dilapidación dos recursos naturais e a incapacidade do medio de asimilar todos os residuos xerados nos procesos de produción e consumo, son causa principal do agravamento dos problemas ambientais que nos afectan.

Sabías que...?

 

En Gas Natural Fenosa compartimos a preocupación social por esta problemática. Por iso, realizamos as nosas actividades respectando o ámbito e facendo un uso eficiente dos recursos naturais que necesitamos para satisfacer a demanda enerxética.

Cita

Fieis ao noso compromiso co medio, baseamos as nosas actuacións nos principios que establece a nosa Política de Responsabilidade Corporativa nesta materia.

Como?

  • Cuantificamos os impactos ambientais imputables a todas as actividades da nosa cadea de valor.
  • Levamos a cabo diferentes actuacións que teñen por obxectivo potenciar a biodiversidade no ámbito das nosas instalacións.
  • Xeramos electricidade con tecnoloxías baixas en carbono, principalmente a través de ciclos combinados de gas natural, coxeracións e a promoción de enerxías renovables maduras.
  • Levamos a cabo actuacións concretas para reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro e compensar a nosa pegada de carbono.
  • Colaboramos con diferentes organismos e institucións orientados á preservación do ámbito. 

Utility con mellor estratexia fronte ao cambio climático

Índices de sostibilidade

Durante este exercicio 2013 obtivemos distintos recoñecementos ao bo desempeño ambiental e de responsabilidade corporativa da compañía, que foi de novo avaliada como empresa líder no sector de utilities de gas na edición de 2013 do Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Gas Natural Fenosa tamén lidera, por segundo ano consecutivo, a clasificación mundial dentro do grupo das utilities no Informe Carbon Disclosure Project del Global 500 Climate Change Report 2013, e obtén a máxima valoración na clasificación global deste ano.