A nosa actividade e o ámbito

Sostibilidade e Biodiversidade

A crecente preocupación pola degradación ambiental do noso planeta condúcenos a establecer estratexias que fagan sostible o crecemento necesario para atender a demanda dos nosos clientes.

A nosa estratexia en sostibilidade e biodiversidade

A nosa estratexia en sostibilidade e biodiversidade

Para preservar o ámbito das nosas instalacións definimos unha estratexia para minimizar os efectos adversos sobre os ecosistemas e fomentar a conservación da biodiversidade.

O noso compromiso para a conservación da biodiversidade

O noso compromiso para a conservación da biodiversidade

Comprometémonos a protexer a biodiversidade mediante unha xestión ambiental preventiva e o desenvolvemento de actuacións de restauración, rehabilitación e conservación de espazos naturais.

A pegada ambiental da nosa actividade

A pegada ambiental da nosa actividade

Cuantificamos os impactos ambientais imputables a todas as actividades da nosa cadea de valor.

Actuacións para a conservación da biodiversidade

Actuacións en biodiversidade

Somos conscientes da nosa influencia no ámbito natural e levamos a cabo diferentes actuacións que teñen por obxectivo potenciar a biodiversidade.