dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

A nosa estratexia en sostibilidade e biodiversidade

A nosa estratexia en sostibilidade e biodiversidade

 

A sostibilidade é un factor clave para o desenvolvemento da nosa actividade. Por iso, establecemos como principais obxectivos a conservación da biodiversidade e a utilización racional dos recursos naturais, e definimos unha estratexia fundamentada no coñecemento dos ecosistemas do ámbito e a súa interrelación coas nosas instalacións, na súa sostibilidade e a restauración ou compensación en caso de producirse dano ambiental.

Para conservar o ámbito das nosas instalacións e reducir a súa influencia sobre este, a nosa estratexia en sostibilidade e biodiversidade fundaméntase no noso compromiso con tres principios:

1. O coñecemento

Levamos a cabo estudos dos espazos naturais nos que estamos presentes co fin de evitar ou reducir ao mínimo os efectos adversos da nosa actividade.

2. A sostibilidade

Despregamos diversas liñas de actuación, tales como:

  • A minimización do impacto ambiental. Conseguímolo reducindo as emisións dos procesos de combustión, a carga contaminante das verteduras e a xeración de residuos, de forma que non se superen as cargas críticas dos sistemas ambientais.
  • O mantemento do capital natural. Contribuímos á súa protección asegurando que as nosas actividades respecten o ámbito e que os seus impactos minimicen os efectos negativos sobre o medio.
  • A mitigación do cambio climático. Para reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro dispoñemos da estratexia "Menos GEI", con liñas de acción baseadas na ecoeficiencia, o desenvolvemento de enerxías de baixo contido en carbono, no fomento de enerxías renovables e no aforro e a eficiencia no uso final da enerxía. 

 

3. A restauración

Aplicamos medidas de conservación in situ dos ecosistemas e hábitats naturais, así como o mantemento e a recuperación de poboacións de especies nos seus ámbitos naturais.

Estratexia en sostibilidade e biodiversidade
Importante