dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

O noso compromiso para a conservación da biodiversidade

O noso compromiso para a conservación da biodiversidade

 

  • Cumprir coa lexislación e as disposicións regulamentarias para a protección da natureza.
  • Fomentar e colaborar na conservación da biodiversidade no ámbito das súas instalacións, con especial atención aos espazos protexidos.
  • Estudar o impacto ambiental das súas actividades, proxectos, efectos sobre os ecosistemas e a diversidade biolóxica, tendo en conta os grupos de interese.
  • Adoptar medidas para evitar e minimizar os posibles efectos adversos sobre a biodiversidade, restaurando zonas e chans degradados.
  • Respectar os estilos tradicionais de vida das comunidades indíxenas que favorezan a conservación e utilización do ámbito.