dominio http://www.naturgy.es:80/servlet/
hilo navegacion-->NO

Actuacións para a conservación da biodiversidade

Coidando do noso ámbito natural

Actuacións en biodiversidade

Polo seu carácter extensivo, a nosa actividade está necesariamente ligada a un medio natural de gran variedade biolóxica.

En Gas Natural Fenosa somos conscientes da nosa influencia nestas áreas e desenvolvemos numerosas iniciativas orientadas a:

  • O coñecemento dos ecosistemas e hábitats do ámbito das nosas instalacións.
  • O impulso de proxectos de restauración e compensación cando os impactos ambientais non poden ser completamente evitados.
  • A colaboración con distintas organizacións sociais co fin de apoiar as súas iniciativas en defensa da natureza.