A nosa estratexia en cambio climático

A nosa estratexia en cambio climático

 

O posicionamento contra o cambio climático da compañía defínese cunha estratexia e unhas liñas de acción encamiñadas á minimización dos gases de efecto invernadoiro.

A nosa estratexia articúlase a través de catro eixes principais: a mellora da ecoeficiencia, a xestión do carbono, a I+D+i e a concienciación da sociedade.

As principais liñas de acción para a redución de GEI son a correcta xestión dos combustibles fósiles e dos recursos naturais, o aforro e a eficiencia enerxética, a mobilidade sostible, a xestión nos mercados de carbono, a I+D+i e, por último, os programas de xestión da demanda a través da concienciación.

 

 

Estratexia e actuacións para a redución dos gases de efecto invernadero