dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Xestión dos recursos fósiles

Desenvolvemos actuacións para unha administración responsable dos recursos non renovables, como o uso de ciclos combinados de gas e da coxeración de alta eficiencia, entre outros.

Xeración con gas natural

Xeración con gas natural

O desenvolvemento de ciclos combinados de gas é a principal acción da compañía para xerar electricidade e reducir emisións de gases de efecto invernadoiro.

Os ciclos combinados de gas natural poden chegar a alcanzar unha eficiencia próxima ao 60%, o cal reduce considerablemente as emisións de CO2 en comparación con outros combustibles fósiles.