dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Xestión dos recursos naturais

Xeración con parques eólicos

Xeración con parques eólicos

Participamos no desenvolvemento de parques eólicos que nos permiten a produción de enerxía eléctrica de orixe renovable. A enerxía eólica é limpa, inesgotable e altamente respectuosa co medio. 

Xeración con centrais minihidráulicas

Xeración con centrais minihidráulicas

Participamos no desenvolvemento de novas centrais minihidráulicas que nos permiten potenciar a produción de enerxía eléctrica a partir de fontes renovables. Trátase de centrais hidráulicas a pequena escala que ocupan pouco espazo e adoitan estar integradas en sistemas hídricos xa existentes, polo que os seus custos de explotación son baixos. Todas estas vantaxes convértenas en centrais altamente eficientes.